Gravid kvinna Bild: Mostphotos

Koffein vid graviditet ökar risken för övervikt hos barn

Även måttligt koffeinintag påverkar

Att det kan vara bra att se över sitt koffeinintag som gravid har länge varit känt. Livsmedelsverket rekommendation är 3 koppar kaffe eller sex koppar svart te men ny forskning visar att det kan finnas anledning att ge striktare rekommendationer.

Publicerad 2018-04-25 | Vardagspuls

Forskare manar nu till ökad försiktighet vad gäller gravidas konsumtion av koffein. En ny studie visar att ett koffeinintag motsvarande en till två koppar kaffe är relaterat till barnets risk för fetma och övervikt i skolåldern.

Forskningen är gjord vid Sahlgrenska akademin i samarbete med Folkhelseinstituttet i Norge. Det är en av världens största hälsoundersökningar av gravida och 50 943 gravida kvinnor har deltagit i studien.

Ökar risken för diabetes

Resultaten av studien visade att barnen till de mammor som konsumerat koffein under graviditeten hade större risk att drabbas av fetma eller övervikt. Barnen följdes upp till åtta års ålder. När barnen var fem år jämförde man andelen barn som var överviktiga och feta hos de kvinnor som hade haft lägst och de som hade haft högst koffeinintag under graviditeten. Hos de som hade haft högst koffeinintag var andelen barn som var feta eller överviktiga fem procent fler. Övervikt i barnåren har samband med typ-2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet.

Mer restriktiva rekommendationer

Studien visade också på samband mellan koffein och övervikt eller fetma hos de kvinnor som följt nuvarande rekommendationer från Livsmedelsverket.

– Det kan finnas en anledning att vara striktare än det som rekommenderas. Koffein är ju inget som man måste få i sig, säger Verena Sengpirel, docent inom obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin till forskning.se.

Rekommendationen i dag är 300 milligram per dag. Det motsvarar tre koppar kaffe, sex muggar svart te eller tre burkar energidryck på 2,5 deciliter.

Kaffe spelar störst roll i Norden

Två tidigare studier stödjer resultatet från den här även om de studierna innefattade både färre personer och färre koffeinkällor. Förutom kaffe och te har även energidrycker, choklad och andra källor inkluderats i studien.

I Norden får vi den största delen koffein via kaffe medan i England är det svart te, men det finns också en annan stor källa till koffeinintag som man tidigare inte inkluderat i studien.

– Ser man till gruppen yngre handlar det mer om energidrycker, säger Verena Sengpiel.

Enligt Verena Sengpiel behövs fler studier innan man vet vad dessa fynd innebär men hon anser ändå att koffein är en substans man kan välja att minska eller avstå från under graviditeten.