Här kan anhöriga få stöd

Är du anhörig eller själv drabbad? Här finns hjälp att få för den som drabbats av cancer

Publicerad 2015-04-01 | Vardagspuls

* Cancerkompisar
Stöd för anhöriga till cancersjuka som vill få kontakt med andra i samma situation. Öppen för personer från 13 år och uppåt.
www.cancerkompisar.se.

* Nära Cancer.
Webbplats för unga anhöriga till någon som har cancer:
http://www.naracancer.se/

* Cancerfondens sida för anhöriga:
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/att-vara-narstaende

* För unga cancerdrabbade:
www.ungcancer.se.

* 1177:s information om stöd för närstående vid cancer:
http://www.1177.se/Tema/Cancer/Hjalp-och-stod/Stod-for-narstaende/Stod-for-narstaende/