Kvinnor i Stockholm är de mest stressade i landet. Det tros bero på att deras arbetsdagar är längre än männens. Bild: Johnér

Kvinnor i Stockholm är mest stressade

Långa arbetsdagar tros vara boven

Nya siffror från Folkhälsomyndigheten visar att stockholmare är de mest stressade i landet. De som drabbas värst är kvinnorna.

Publicerad 2016-12-15 | Alexandra Lönnroth

Den nationella folkhälsoenkäten från Folkhälsomyndigheten visar att 16 procent av stockholmarna känner sig stressade. Den lägsta siffran finns i Gävleborg, Dalarna och i Norrbotten där 10 procent uppger att de är stressade.

Stress i kollektivtrafiken

Det finns inga studier om varför människor i storstäder är mer stressande än i mindre städer, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet och chef för Stockholm Stress Center, till DN.

– Den mest sannolika förklaringen är att storstadsbor har längre resväg gällande tid. Det betyder att det finns mindre tid över till allt annat som ska hinnas med. Förutom det, är tempot högre i storstäder.

Torbjörn Åkerstedt säger att det finns forskning som visar att stressen ökar med antalet individer i kollektivtrafiken.

– För varje station det fylls på med folk stiger adrenalinhalten. När man omges av många människor ökar kraven på den individuella anpassningen. Varje människa har en personlig rymd omkring sig och den blir något hotad när många människor befinner sig på samma plats, säger Torbjörn Åkerstedt.

Kvinnor har längre arbetsdagar

I Stockholm uppger 20 procent av kvinnorna att de känner sig stressade. Förutom detta menar Torbjörn Åkerstedt att kvinnor även är tröttare och har mer ångest än män. Det kan bero på att deras sammanlagda arbetsdag är längre än männens.

– Det rör sig om cirka en och en halv timme om dagen. De har ofta även ledningsansvaret i familjen. Män tar gärna den underordnade rollen i familjen eftersom det innebär mindre ansvar. Då kan man ägna sig åt annat, säger Torbjörn Åkerstedt.

Stressrelaterade sjukdomar står för en stor del av sjukskrivningarna och har gått om muskel– och skelett diagnoser. Det tycker Torbjörn är något oroväckande.

Källa: DN