IBD drabbar främst unga människor men det finns mediciner som hjälper Bild: Johnér, privat.

Läkaren: ”IBD drabbar främst unga människor”

Allt fler människor drabbas av IBD, inflammatory bowel disease, som är ett samlingsnamn för de kroniskt inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Det finns inget botemedel mot de svåra sjukdomarna men med rätt behandling går det att leva ett bra liv ändå.

Publicerad 2016-10-06 | Erika Sjöö

Siffror som Mag-och tarmförbundet och Netdoktor tagit fram visar att 0,5-1 procent av den svenska befolkningen har IBD och att ulcerös kolit är något vanligare. Men med rätt behandling går det att få en bra livskvalitet ändå menar överläkaren Francesca Bresso (lilla bilden ovan) som är specialiserad på IBD och verksam vid Gastrocentrum vid Karolinska institutet.

Långvarig diarré symtom på IBD

Båda tarmsjukdomarna är kroniska vilket innebär att den som blir drabbad kommer att få leva resten av sitt liv med sjukdomen. IBD debuterar ofta i ung ålder, när man är mellan 13-35 år, och ger symtom som långvariga diarréer, blodig avföring, buksmärta och viktnedgång.

Ulcerös kolit är en inflammation i slemhinnan i tjock- och/eller ändtarmen medan Crohns sjukdom är en inflammation i mag-tarmkanalen, i nedre delen av tunntarmen, i tjocktarmen eller i andra delar.

– Personer som haft diarré eller buksmärta i flera veckors tid som inte förbättras bör söka hjälp vid vårdcentral för bedömning och utredning. Utöver blodprover och avföringsprover kan endoskopiska undersökningar bli aktuella för att utesluta eller bekräfta kronisk inflammation i tarmen, säger Francesca Bresso

– Om läkare upptäcker några tecken på kronisk inflammation bör kontakt med specialistcentra uppsökas för eventuell behandling och vidare uppföljning, fortsätter Francesca Bresso.

För människor som blir drabbade av IBD i ung ålder kan det vara väldigt tufft att leva med en kronisk tarmsjukdom

– I nuläget finns det inget botemedel mot IBD men de senaste 20 åren har det gjorts fantastiska framsteg på behandlingsfronten vilket medför att många patienter kan uppleva en mycket bra livskvalitet ändå, säger Francesca Bresso.

Gener och miljö viktiga faktorer bakom IBD

Forskare runt om i världen är inte helt på det klara med varför en inflammation i tarmen uppstår men man har kunnat se att genetiska faktorer spelar in liksom miljöfaktorer och immunförsvar. Det finns ett flertal gener som ökar risken för inflammatoriska tarmsjukdomar men bara för att man bär på dessa gener behöver man nödvändigtvis inte bli drabbad menar Francesca Bresso.

– Genetiken är viktigt men det är inte den enda förklaringen. Miljöfaktorer som till exempel rökning har man kunnat se spelar en roll för bidragandet till Crohns sjukdom och försämrar effekten av behandlingen. Vi rekommenderar därför alltid patienter med Crohns sjukdom att sluta röka, säger Francesca Bresso.

Tarmfloran viktig

Just nu pågår det mycket forskning kring tarmfloran och på vilket sätt den eventuellt kan påverka utvecklingen av inflammatoriska tarmsjukdomar.

– I djurmodeller har man kunnat se att tarmfloran behövs för att utveckla inflammationen och att olika bakterier associeras med inflammation i olika delar av tarmen. Man försöker nu förstå på vilket sätt tarmflora spelar roll, hur den interagerar med tarmen och immunförsvar, vilka substanser som produceras som kan vara viktiga för tarmvälmående eller påverka inflammationen. Men arbetet är ganska svårt eftersom de flesta bakterier inte kan odlas fram så lätt. Men det finns hopp även om det går sakta, säger Francesca Bresso.

Fakta Crohns sjukdom

  • Crohns sjukdom innebär en inflammation i mag-tarmkanalen som är kronisk men kan lindras med hjälp av olika typer av läkemedel. Vanliga symtom är magknip efter måltid, diarré, behov av att ofta gå på toaletten, blod i avföringen, trötthet, sjukdomskänsla samt bölder och fistlar kring ändtarmsöppningen.

Fakta ulcerös kolit

  • Ulcerös kolit är en inflammation i slemhinnan i tjock- eller ändtarmen som gör att tarmens funktion försämras. De flesta som får ulcerös kolit är mellan 20 och 30 år. Det finns inget botemedel mot ulcerös kolit men med rätt behandling kan man känna sig bättre. Typiska symtom på blod i avföringen, diarré, ont i magen, som lindras efter att tarmen tömts, och tryck i ändtarmen som ger en känsla av att man måste gå på toaletten.