Män som löptränar har bättre kvalitet på sina spermier Bild: Pixabay

Män som löptränar har fler och bättre spermier

Ny studie: Måttlig träning ger bättre spermakvalitet

Kan löpträning ge män en förbättrad spermakvalitet? Ja, det hävdar i alla fall några iranska forskare som sammanställt sina resultat i en ny studie. Men det krävs några löparrundor i veckan för att spermierna ska öka i antal.

Publicerad 2016-12-08 | Vardagspuls

I studien deltog några hundra friska män utan fertilitetsproblem som alla började träna. Vissa mer, andra mindre. En kontrollgrupp bestod av män som inte började träna alls.

Forskarna lät sedan undersöka antalet spermier hos männen. Resultatet visar att de män som sprang på löpband en halvtimme, tre gånger i veckan, hade störst ökning av spermakvaliteten, med 15-20 procent fler spermier, det rapporterar Vetenskapsradion. Utöver en ökad spermaproduktion gick männen även ner i vikt.

Oklart om träning ökar reproduktionsförmågan

Reproduktionsforskaren Aleksander Giwercman vid Lunds universitet säger till Vetenskapsradion att man inte kan säga något säkert eftersom det rör sig om en enda studie.

– Studien pekar på att viktminskning minskar inflammationsparametrar i kroppen. Det har man visat i andra studier. Minskad inflammation i kroppen betyder mindre oxidativ stress, som det kallas. Och minskad oxidativ stress kan ha en positiv effekt på spermakvaliteten enligt tidigare forskning, säger Aleksander Giwercman till Vetenskapsradion.

Fertiltetsbehandling ökade chanserna att bli gravid

Om träning skulle öka förmågan att få barn finns det inga vetenskapliga bevis på menar Aleksander Giwercman som tror att det finns möjlighet att forskare i framtiden gör studier på koppling mellan träning och ökad fertilitetsförmåga.

Bidrar fetma till sämre spermier?

Tidigare forskning visar dock på att män med minskad fertilitet har högre BMI än män som inte har problem att få barn. Enligt reproduktionsforskaren Aleksander Giwercman är det oklart om det är fetman i sig som bidrar till sämre spermier eller om det beror på den inflammationsreaktion som sker i kroppen och som orsakas av oxidativ stress som i sin tur utlöses av övervikt.

Även könshormonet testosteron spelar stor roll för reproduktionsförmågan hos män. Män med fertilitetsproblem har i regel lägre nivåer av testosteron.

Den iranska studien är publicerad i Reproduction