Kvinna med migrän Bild: Mostphotos

Migrän med aura ökar risken för stroke

Studie med tvillingar visar på samband

Det har länge varit känt att migrän kan öka risken för stroke. Nu visar en studie gjord på Karolinska institutet att det endast är de som har migrän med aura som är drabbade och att risken dessutom är lägre än vad man tidigare trott.

Publicerad 2017-10-02 | Vardagspuls

Man här länge studerat sambandet mellan personer som är drabbade av migrän och risken för att drabbas av stroke. En studie på 53 000 tvillingar gjort på Karolinska Institutet visar nu att den förhöjda risken endast gäller de som drabbas av migrän med aura. Aura kan vara ett synfenomen som blixtrande ljus eller att man ser suddigt, sämre tal eller sämre känsel.

– Våra resultat visade ingen ökad risk för stroke hos individer med migränhuvudvärk utan aura, säger Maria Lantz postdok vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet och en av initiativtagarna till studien.

Familjära faktorer bidrar till risken

Forskarna som gjort studien har genom det svenska tvillingregistret följt 53 000 tvillingar i 12 år. Av dessa led endast 16,2 procent av migrän och 6,7 procent, alltså ungefär 3500, hade migrän med aura. Under uppföljningstiden drabbades 1 297 av tvillingarna av stroke och när forskarna tittade på vilka som drabbades kunde man se en koppling mellan de som hade migrän med aura och vilka som drabbats.

–      Det fanns en något ökad risk att drabbas av stroke hos de tvillingar som hade migrän med aura, men risken var lägre än vad tidigare forskning har visar, säger Maria Lantz.

När man gjorde ytterligare analyser av tvillingparen så visade det sig att familjära faktor, som ärftlighet och miljöfaktorer under barndomen också bidrog till den ökade risken.

Även kvinnligt kön, ung ålder (under 45 år) samt rökning och p-piller har kopplats till ökad risk för migränpatienter att drabbas av stroke. Även om risken är lägre än man tidigare trott är så är det viktigt att du informerar din läkare om att du har migrän med aura innan du får mediciner utskrivna. 

Källa: Karolinska Institutet, Vårdguiden