Studie: Inget samband mellan komjölk och barndiabetes Bild: Most photos

Studie visar: Komjölk ökar inte risken för diabetes hos barn

Forskarna förvånade

Tidigare har forskare trott att modersmjölksersättning gjord på komjölk har bidragit till den ökade diabetesrisken hos barn. Nu visar forskning att det inte alls är så. Istället kan det vara ett förkylningsvirus som är förklaringen.

Publicerad 2018-01-08 | Vardagspuls

Sedan 1980-talet har risken att barn ska utveckla diabetes typ 1 nästan fördubblats. Tidigare fynd har pekat på att det kan finnas ett samband mellan modersmjölksersättning som innehåller komjölk och diabetesrisk, åtminstone hos de barn som har sjukdomen inom familjen. Men TRIGR, en stor internationell studie, har nu motbevisat den teorin.

– Resultaten är en besvikelse. Vi har jobbat med detta i 25 år och hoppades åtminstone kunna förebygga en del fall av typ 1-diabetes, säger  Johnny Ludvigsson, professor vid Linköpings universitet och en av forskarna bakom studien, till Dagens Medicin.

Följdes upp under elva år

I studien ingick fler än 2 000 spädbarn som alla har typ 1-diabetes i familjen. Alla spädbarn fick mjölkersättning, hälften med en modifierad komjölk där proteinerna inte var intakta och en vanlig ersättning baserad på komjölk. Spädbarnen matades med ersättning under minst två månader, mellan sex och åtta månaders ålder, och följdes sedan upp under i genomsnitt elva år. Resultatet: forskarna kunde inte se någon statistiskt säkerställd skillnad mellan de båda grupperna.

– Vi kan visserligen inte säga något om större mängder komjölkprotein senare i livet är av betydelse. Å andra sidan är stödet svagt för sådana misstankar, så jag tror inte att komjölk kommer anses som särskilt intressant längre, säger Johnny Ludvigsson.

Källa: Dagens medicin