barnlängtan Bild: Johnér

När det inte blir något barn

Ofrivillig barnlöshet drabbar många – men hjälp finns att få

När tänker ni skaffa barn då?
Frågan är lätt att ställa, men smärtsam att höra för den som har försökt länge utan att det blir något barn.

Publicerad 2015-03-02 | Senast ändrad 2016-10-12 | Vardagspuls

Om man har försökt i ett år utan att ha blivit gravid, kallas det för ofrivillig barnlöshet – något som drabbar upp till 15-20 procent av alla par.
Ungefär vart femte par har någon gång i livet svårigheter att få barn. Har man försökt att få barn under minst ett år utan att lyckas kan det bero på att kvinnan inte har ägglossning eller att mannens spermier är av dålig kvalitet eller saknas helt.

Svårare bli gravid med åldern

Det är också svårare att bli gravid ju äldre man blir, hos kvinnor kan fruktsamheten börja avta redan i 30-årsåldern. Barnlöshet kan också bero på vissa livsstilsfaktorer som man inte rår på, som sjukdom eller en medfödd avvikelse. 

Läs mer:  Vårdguiden – om orsaker, utredning, vård och behandling 

Efter minst ett år av försök kan man vända sig till vården, där man får en grundlig utredning med svar på varför man inte blir gravid.  Problemen kan ligga hos antingen mannen eller kvinnan – eller hos båda.

Problem hos mannen

För mannen kan problemet vara att antalet spermier är för få eller att de inte fungerar som de ska. Genom att lämna ett spermaprov eller ibland ett enkelt blodprov kan olika anledningar definieras:

Läs mer: Barnlängtan – en patientförening för ofrivilligt barnlösa. Föreningen är religiöst och politiskt obunden och arbetar på ideell basis.

– Medfödda orsaker som t ex missbildningar
– Miljöpåverkan som t ex cellgifter och rökning
– Att man har haft t ex en klamydiainfektion
– Att man har någon kronisk sjukdom som kan påverka negativt

Problem hos kvinnan

För kvinnan kan det finnas flera anledningar till varför hon inte blir gravid:

– Problem med äggstockarnas förmåga att producera ägg. Ca 40 procent av alla kvinnor som utreds för barnlöshet har det här problemet.
– Problem med äggledarna – ca 30 procent av de hjälpsökande har problem med det.
– En del kvinnor har endometrios, en sjukdom som innebär att livmoderslemhinna har hamnat utanför livmodern. Endometrios kan ge mycket smärtsamma menstruationsblödningar
– Också kvinnans ålder är av stor betydelse för hennes fertilitet. Under de senaste 30 åren har snittåldern för när en kvinna får sitt första barn ökat från 24 till 29 år.

 

Olika behandlingar kan hjälpa

Beroende på orsak till barnlösheten erbjuds man sedan olika typer av behandling:

– Stimulerad ägglossning
– Insemination eller provrörsbefruktning (IVF) med spermier från partnern eller en donator
– Provrörsbefruktning med ägg från en donator
– Kirurgisk behandling för att återställa eventuellt skadade organ eller vävnad

Ibland kan en utredning fastställa att barnlösheten beror på livsstilsfaktorer såsom vikt eller rökning. I sådana fall kan behandlingen gå ut på att ändra sina vanor.
Men ibland hittar man ingen förklaring till varför paret inte kan bli med barn. Detta gäller mellan 10-15 procent av de par som utreds för barnlöshet. Då kallas det för oförklarad barnlöshet.

Läs mer: MIA – myndigheten för internationella adoptionsfrågor, en statlig myndighet under Socialdepartementet

Läs mer: Adoptionscentrum – bedriver verksamhet för dem som vill adoptera, för adoptivfamiljer och för adopterade