Pizza, hamburgare, friterat Bild: Mostphotos

Ohälsosam mat största hotet mot folkhälsan

Bättre matvanor räddar liv

Vad är det största hotet mot folkhälsan? Kanske svarar du tobak eller alkohol, men det rätta svaret är faktiskt våra matvanor. Forskning visar att hälsosam mat kan förebygga en tredjedel av alla cancerfall och minska risken för hjärt- och kärlsjukdom med upp till 50 procent.

Publicerad 2018-03-16 | Vardagspuls

De största riskfaktorerna för ohälsa och tidig död i Sverige är matvanor, högt blodtryck och högt BMI, enligt WHO. Det gör att våra matvanor nu är ett större hot mot folkhälsan än alkohol och tobak. I Sverige är hälften av alla vuxna män och en tredjedel av alla kvinnor överviktiga och fetma.

Viktigaste dagliga vanan

Eftersom vi varje dag måste äta kan förändringar av matvanorna få stor effekt. Enligt Livsmedelsverket gör det matvanan till den viktigaste dagliga vanan. Att äta en varierad kost med mycket frukt och grönt är viktigt. Men Livsmedelsverkets undersökningar visar att många vuxna äter för lite frukt och grönt och alldeles för mycket socker.

Få hjälp av sjukvården

Just eftersom det är den viktigaste vanan kan det också vara svårt att förändra den. Socialstyrelsen har gjort en undersökning som visar att var fjärde svensk skulle vända sig till sjukvården för att få hjälp att ändra sina matvanor. Det kan trots det vara svårt att få rätt hjälp beroende på vilket landsting du tillhör.

– Precis som det tar tid att förändra sina matvanor har det tagit tid för primärvården att ställa om till att arbeta mer förebyggande. Det finns fortfarande mycket kvar att göra innan alla landsting och regioner kan erbjuda ett bra stöd till personer som behöver hjälp att förbättra sina matvanor, säger nutritionist Åsa Brugård Konde i ett pressmeddelande på Livsmedelsverket.

7 av 10 äter för mycket salt

I takt med att övervikt och fetma ökar blir också de sociala hälsoklyftorna större. Ekonomiskt och socialt utsatta grupper äter sämre och är mer drabbade av cancer, typ-2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar visar forskning.

Livsmedelsverkets undersökning om matvanor visar att:

  • 8 av 10 svenskar äter för lite frukt och grönsaker
  • 7 av 10 äter för lite fisk och skaldjur
  • 9 av 10 äter för lite fullkorn
  • 7 av 10 äter för mycket salt
  • 4 av 10 äter för mycket socker

Om du vill ha hjälp att förändra dina matvanor sök hjälp på din vårdcentral.

Källa: Livsmedelsverket