öldrickande kvinnor hjärtinfarkt Vardagspuls Bild: Johnér

Öldrickande kvinnor har mindre risk för hjärtinfarkt

Forskare: Drick öl regelbundet för ett friskt hjärta

Är du kvinna och dricker öl någon gång per vecka? Då löper du mindre risk för att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med högkonsumenter av alkohol – och jämfört med kvinnor som aldrig dricker öl. Det visar en ny studie.

Publicerad 2015-10-02 | Senast ändrad 2017-08-31 | Vardagspuls

En studie från Kvinnoundersökningen, som följt 1 500 kvinnor i nära 50 år, visar att kvinnor som dricker öl högst någon gång per vecka löper 30 procents mindre risk för att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med högkonsumenter av öl – och kvinnor som aldrig dricker öl. Med måttlig konsumtion menas att kvinnorna drack öl mellan någon gång per vecka och någon gång per månad. Samtidigt kunde samma effekt inte bekräftas vid måttlig vinkonsumtion i den här studien.

– Även tidigare forskning tyder på att alkohol i måttlig mängd kan ha viss skyddande effekt, men det råder fortfarande osäkerhet kring om det verkligen är så. Våra resultat har kontrollerats mot andra riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom vilket stärker fyndet, skriver Dominique Hange, forskare vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

Olika alkoholvanor

Forskarna vid Göteborgs universitet har försökt kartlägga sambandet mellan olika alkoholvanor och förekomsten av hjärtinfarkt, stroke, diabetes och cancer. De 1 500 kvinnorna tillfrågades om intag av öl, vin och sprit och olika kroppsliga symptom.

Men som för det mesta är det måttlighet som gäller för att få de positiva hälsoeffekterna. Förutom kopplingen mellan öl och risken att drabbas av hjärtinfarkt har ett starkt samband mellan hög spritkonsumtion och en ökad cancerrisk kunnat bekräftas i studien.

Källa: Kvinnostudien, Scandinavian Journal of Primary Health Care, Sahlgrenska akademin

Kvinnoundersökningen

Sedan 1968 har Kvinnoundersökningen följt hälsoutvecklingen hos 1500 kvinnor, från 38 års ålder fram till år 2000 då de var mellan 70 och 92 år gamla. Kvinnorna som deltagit i undersökningen har med jämna mellanrum fått svara på frågor om hälsa och sjukdomar. Studierna pågår än i dag.