Barn som cyklar till skolan Bild: Mostphotos

Resan till skolan kan påverka prestationen

Ökat bilresande kan vara negativt

Det är lätt att se resan till skolan som endast en transportsträcka. Nu visar forskning att skolresan kan betyda mer än så. Hur barnen tar sig till skolan påverkar inte bara deras prestation utan även deras psykiska hälsa, det visar en avhandling från Karlstads universitet. Samtidigt visar en annan rapport att svenska barn och unga cyklar allt mindre.

Publicerad 2018-01-16 | Vardagspuls

Hur tog du dig till skolan som liten? Bodde du nära skolan så är chansen att promenad eller cykel är svaret på den frågan, bodde du längre bort kanske du åkte skolbuss. En del kanske fick skjuts med någon av sina föräldrar men det var kanske inte det allra vanligaste. En studie från Karlstads universitet visar en utveckling där föräldrar i allt högre utsträckning skjutsar sina barn till skolan. Skälet verkar vara att det är mer praktiskt.

– Till skillnad från föräldrar i andra länder så anser många svenska föräldrar att vägen till skolan är trygg och lämplig för barn att färdas på självständigt. Ändå väljer de bilen, säger Jessica Westman, doktor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet till forskning.se

Jessica Westman hoppas att hennes forskning kan bidra till att motivera till en förändring. 

Leder till mindre självständighet

Det är kanske lätt att tro att detta bara handlar om att det är viktigt för barn att vara fysiskt aktiva men så är inte fallet. Det är givetvis viktigt men den här studien visar att barn mår och presterar bättre när de får gå, cykla eller ta bussen till skolan.

– Barn som inte reser självständigt förlorar naturliga möjligheter att utforska sin närmiljö och agera med kompisar på egen hand. Det leder till att de blir mindre självständiga och trygga i sin närmiljö, säger Jessica Westman till forskning.se.

Studier visar också att ökat bilresande kan kopplas ihop med den ökning som finns av psykisk ohälsa bland barn och unga. 

Barns cyklande har minskat

Nyligen lämnade också VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, en rapport till regeringen som visar att barns cyklande har minskat. Förklaringen tros vara två saker: längre avstånd till skolan och en mer inrutad vardag. Det fria skolvalet har gjort att många barn inte går i skolor längre bort och barn i dag är mer i skolan och fler fritidsaktiviteter och därför inte lika mycket tid för fri lek.

– Det kan också förklaras med att föräldrar på grund av arbete inte har tid att cykla med barnen och därför skjutsar med bil, säger Malin Henriksson, forskare på VTI, till forskning.se. 

Föreslår nationell strategi

För att barn ska cykla mer föreslår VTI i sin rapport bland annat att man ska identifiera vad som skapar en säker och framkomlig cykling för barn och att det finns stöldsäkra, trygga cykelparkeringar på allmänna platser och att kunskapsmål om cykling ska finnas i läroplanen.

– För att barn och unga ska få möjlighet till ökad och säker cykling föreslår vi att det tas fram en nationell strategi. Vi vill se ett skifte i synsätt från cykling som en fråga om trafiksäkerhet till än fråga som även inkluderar barns och ungas hälsa, självständiga resande och delaktighet, säger Malin Henriksson till forskning.se.

Källa: forskning.se, forskning.se