En ny studie från Stressforskningsinstitutet och Karolinska Institutet visar att man utifrån ett fotografi kan se om någon är sjuk Bild: Audrey Henderson

Så kan du upptäcka om någon är sjuk

Kan du se några förändringar i personens ansikte?

Går det att se på någon att denne är sjuk? Ja, enligt en ny forskning är det fullt möjligt. Här är tecknen du ska kolla efter.

Publicerad 2018-01-22 | Vardagspuls

En ny studie från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet visar att det går att upptäcka diskreta förändringar i en människas ansikte om denne är sjuk. Förändringarna syns tydligast i huden, munnen och ögonen.

Influensaliknande symptom visar sig i ansiktet

I studien deltog 16 personer som alla fick en injektion i ansiktet. Injektionen innehöll en bakteriekomponent som utlöser gör att immunförsvaret triggas i gång. I detta fall fick deltagarna influensaliknande symptom med blekare läppar och hud, svullnad i ansiktet och mindre spänst i mungipor och ögonlock samt blodsprängda ögon. Deltagarna fick även en injektion som inte innehöll något ämne, det vill säga placebo.

Två timmar före och två timmar efter injektionen fotograferades samtliga deltagare.

Fotografier jämfördes

Fotografierna visades sedan upp av deltagarna under maximalt fem sekunder. Uppgiften var att peka ut på vilken av bilderna personen var sjuk eller frisk.

– Deltagarna i försöket var betydligt bättre än slumpen på att korrekt bedöma om personen på bilden var sjuk eller frisk. Blek hud, och hängande ögonlock var de förändringar som var starkast relaterade till att förutsäga om någon såg sjuk ut. En förmåga att upptäcka sjuka personer kan ha hjälpt oss undvika att bli smittade av sjuka personer, säger John Axelsson, professor i psykobiologisk sömnforskning vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, i en artikel på webbpatsen

Studien har publicerats i den brittiska tidskriften Royal societies Proceedings B.

Nästa steg är att utföra samma studie i andra grupper av individer.

Syftet med studien är att ta reda på om det går att utnyttja kunskap om icke-verbala signaler om sjukdom kan användas för att förbättra diagnoser inom vården, skriver Stressforskningsinstitutet i en nyhetsartikel på webbplatsen

Källa: Stressforskningsinstitutet och Aftonbladet

Snabba fakta om studien

  • I studien deltog 16 friska personer.
  • Injektionen som samtliga fick innehöll molekylen LPS (lipopolysackarid) som reagerar när kroppen invaderas av sjukdomsbringande bakterier.
  • 13 av 16 personer uppvisade sjukdomssymptom.
  • Ett par timmar efter injektionen går sjukdomssymptomen över.