Hjärtinfarkt Bild: Johnér

Så känner du igen symptomen på en hjärtinfarkt

Tyst infarkt vanligare hos kvinnor

Varje år drabbas cirka 28 000 människor av hjärtinfarkt. Det gör det till Sveriges vanligaste dödsorsak.
Och många infarkter sker i det ”tysta”. Så här känner du igen symptomen.

Publicerad 2015-11-12 | Vardagspuls

När en hjärtinfarkt inträffar så har en blodpropp bildats och täppt till vissa kärl. Detta gör att blodet inte kan passera som vanligt. Men eftersom hjärtat fortsätter att slå skadas hjärtmuskeln när det inte kan jobba som vanligt. En hjärtinfarkt kan vara livshotande och akut sjukhusvård krävs snabbt. Ju tidigare vård du får, desto större chans är det att sjukdomen kan behandlas.

Symptomen kan vara diffusa

Bilden av en hjärtinfarkt är ofta den av en man som får tydligt ont i bröstet och segnar ner av smärta, men så behöver inte alls vara fallet. För kvinnor kan symptomen vara mycket mer diffusa och en infarkt kan till och med komma ”tyst” – något som oftare drabbar kvinnor än män.

Enskilt vanligaste dödsorsaken

En tyst hjärt­infarkt kan gå helt obemärkt förbi, men ändå lämna ett ärr i hjärtat. Dessutom ökar sannolikheten för en ny infarkt. Mellan 20 och 40 procent av alla infarkter är just tysta. Kvinnor söker vård senare än män och relaterar mer sällan symptomen till hjärtsjukdom. Detta trots att hjärt-kärlsjukdom är en minst lika allvarlig sjukdom hos kvinnor och den vanligaste enskilda dödsorsaken hos både kvinnor och män. Just tysta hjärtinfarkter drabbar också oftare kvinnor än män.

Tecken på hjärtinfarkt

 • Ont i bröstet
 • Ont i en arm eller i skuldran
 • Illamående (vanligare hos kvinnor)
 • Kallsvettningar
 • Ryggsmärta (vanligare hos kvinnor)
 • Trötthet
 • Andnöd
 • Smärta mot halsen
 • Yrsel (vanligare hos kvinnor)
 • Smärta i övre delen av magen
 • Kräkningar
 • Hjärtklappning (vanligare hos kvinnor)
 • Svimningskänsla
 • Smärta mot käken

Det finns flera faktorer som kan öka risken för att drabbas av en hjärtinfarkt. Rökning är en av bovarna liksom högt blodtryck och diabetes. Regelbunden motion minskar risken för hjärtinfarkt och motion sänker också blodtrycket. Tack vare forskning om hjärtsjukdomar har dödsfallen minskat med en tredjedel på tio år.

Källa: Hjärt- och Lungfonden