Många människor upplever huvudvärk strax innan det åskar. Bild: Johnér

Huvudvärk? Så påverkas du när det åskar

Starkt samband mellan åska och huvudvärk

Åskan går och vissa känner det tydligt i huvudet – påstår de i alla fall. Och en amerikansk studie ger dem rätt: den visar att risken att drabbas av huvudvärk kan öka med så mycket som 30 procent i närheten av åska.

Publicerad 2015-07-07 | Senast ändrad 2017-07-03 | Vardagspuls

Det är inte inbillning, det finns faktiskt inte en utan flera vetenskapliga förklaringar till att vissa får huvudvärk när det åskar eller snart ska åska. Innan det blixtrar bildas ett överskott av positiva joner i luften vilket kan påverka människor på olika sätt. Vissa får vanlig huvudvärk medan andra kan få svår migrän. Dessutom föregås åskväder ofta av stigande temperatur och snabba förändringar av lufttrycket, vilket kan ge vissa människor huvudvärk.

30-procentig ökning

En studie vid University of Cincinnati har visat att risken att drabbas av både huvudvärk och migrän ökar med 30 procent inom en radie så stor som fyra mil kring åskväder.
Professor Geoffrey Martin, en av de som genomförde studien, listar flera tänkbara förklaringar till de tydliga sambanden mellan åska och huvudvärk:
– Elektromagnetiska vågor från blixtar kan utlösa huvudvärk. Dessutom gör åskväder att luftföroreningar som ozon ökar vilket i sin tur kan göra att svamsporer frigörs som kan orsaka huvudvärk, säger han till Daily Mail.

Vädret påverkar oss

Studien genomfördes på så sätt att man under tre till sex månader följde människor som lider av regelbunden huvudvärk. Sedan tittade man på om det fanns något samband mellan åskväder och tidpunkten då de som deltog i studien rapporterade att de hade huvudvärk. Även då man bortsåg från andra faktorer, som luftfuktighet och värme, kunde man se en nära 20-procentig ökning av huvudvärk vid åskväder.
– Det tyder på att åska har en egen, unik effekt på människor, säger Geoffrey Martin.

Källor: Huffington Post, Daily Mail