Så vet du om det är influensa – eller vanlig förkylning Bild: Most photos

Så vet du om det är flunsan

– och inte bara en vanlig förkylning

Det kan vara svårt att skilja influensa från vanlig förkylning. Men det finns symptom som gör att du vanligtvis kan skilja dem åt.

Publicerad 2018-03-13 | Vardagspuls

Har du också fått frågan "Var det flunsan?" efter en sjukfrånvaro och inte riktigt vetat vad du ska svara på den? Du är inte ensam.

Många har inte koll på vilka olika symptom som gäller för den influensa och vanliga förkylningar. Men det går vanligtvis att skilja dem åt. Båda sjukdomarna beroro på virus, och kan därför inte behandlas med antibiotika, men influensasymptom är vanligtvis svårare med feber.

Det är allra vanligast att drabbas av influensa under vinterhalvåret. Det brukar börja plötsligt med frossa, 38-40 graders feber, huvudvärk och ömmande muskler. Så om det värker i kroppen och framför allt bröstet som efter ett hårt träningspass (som inte har ägt rum alltså...) är det ett tecken på att du drabbats av influensan.

Andra vanliga influensasymptom är torrhosta i kombination med rinnande näsa och ont i halsen. Hos barn med influensa är det också vanligt med kräkningar och diarré, men det kan också drabba vuxna.

Symptomen varierar

Eftersom influensan upplevs olika från person till person kan det ändå vara svårt att säga vad som är vad. För vissa känns även en influensa som en helt vanlig förkylning, med ungefär samma symptom.

En influensa vara vanligtvis i 5-7 dagar. Varar den längre än så bör du kontakta läkare eftersom det kan vara ett tecken på att sjukdomen håller på att utvecklas till någonting allvarligare, till exempel bihåle- eller lunginflammation.

Det är inte ovanligt att den som har varit sjuk i influensa är trött i 2-3 veckor efter tillfrisknandet.

Källa: 1177, Netdoktor