Vardagspuls intelligentas kvinnor singel studie Bild: Johnér

Kvinnor med hög intelligens är oftare singlar

Forskare: Det kan bero på att män känner sig hotade

Är du kvinna och lever ensam? Kanske är det för att du är för smart för ett förhållande. Det visar en ny studie.

Publicerad 2015-11-25 | Senast ändrad 2017-11-01 | Vardagspuls

Känner du många intelligenta, heterosexuella kvinnor som lever utan partner, trots att de vill ha en? Nu tror amerikanska forskare att de kan ha hittat en förklaring. Och resultatet är nedslående.

Intelligenta kvinnor lever oftare ensamma, enligt en amerikansk studie genomförd av tre universitet. Enligt forskarna kan det bero på att män ofta bedömer intelligenta kvinnor som mindre attraktiva – framför allt om de är mer intelligenta än de själva. Trots det har männen angett just intelligens som ett attraktivt karaktärsdrag hos kvinnor. 

Känner sig mindre maskulina

Studien, som är publicerad i Personality and Social Psychology Bulletin, gick till så att männen fick möta en rad kvinnor, av vilka några hade fått bättre resultat på intelligenstest än männen som deltog. Forskarna såg då att de kvinnor som männen ansåg var mindre attraktiva i högre grad var sådana som lyckats bra på intelligenstestet.
Forskarnas egna förklaring var att männen kände sig minre maskulina i sällskap med kvinnor med högre IQ än de själva. 

Färre intelligenta kvinnor gifter sig

Tidigare forskning har visat att också ogifta kvinnor generellt sett är smartare än gifta kvinnor. I ett brittiskt forskningsprojekt som pågått i över 50 år med nästan tusen kvinnor har forskare kunnat se ett tydligt samband mellan hög intelligens – ju högre intelligens desto mindre sannolikhet för att kvinnorna gift sig. 

Samma forskning visar dock motsatsen för män. Ju högre intelligens en man hade desto större var sannolikheten att han var gift enligt studien.

Källa: Femina, Expressen