Sjukdomar

När sjukdomar drabbar dig eller någon i din familj vänds livet oftast upp och ner. Oavsett om sjukdomen är allvarlig eller inte sker det alltid förändringar i omgivningen. På Vardagspuls kan du läsa om olika sjukdomar, symptom och vad man kan göra för att leva ett så bra liv som möjligt när man är sjuk – oavsett om sjukdomen är allvarlig eller mindre smärtsam. Läs om akne, diabetes, cancer, lipödem och helt vanliga förkylningar.

Allergi och intolerans Bild: Johnér