diabetes Bild: Johnér

Diabetes typ 1 och 2 – det här är skillnaderna

Trots skillnaderna mellan diabetes typ 1 och diabetes typ 2 är det vanligt att de två typerna förväxlas. Vardagspuls reder ut vad som skiljer dem åt.

Publicerad 2015-11-11 | Vardagspuls

Diabetes är egentligen ett samlingsnamn för flera sjukdomar som har gemensamt att de alla gör att du får för mycket socker i blodet. Största skillnaderna är att typ 2 ofta är livsstilsbetingat medan typ 1 är genetiskt.

Orsaken till att blodsockernivån är för hög skiljer sig åt mellan de olika sjukdomarna:

 • Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat bilda insulin, det hormon som gör att cellerna kan ta upp socker från blodet.
 • Typ 2-diabetes beror däremot på att cellernas känslighet för insulin har minskat och att kroppens förmåga att producera insulin därför har minskat.
 • Graviditetsdiabetes är en form av typ 2-diabetes som gravida kvinnor kan få, men efter förlossningen blir blodsockernivåerna oftast normala igen.

Det här är diabetes typ 1

Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka hormonet insulin vilket gör att cellerna inte kan ta upp socker från blodet. Den drabbade får då för mycket socker i blodet.

Vanliga symptom på typ 1-diabetes är att:

 • du behöver kissa ofta och mycket
 • du blir väldigt törstig
 • du känner dig trött och kraftlös
 • du mår illa
 • du har magont
 • det luktar aceton ur munnen
 • du ser suddigt och får synrubbningar
 • du går ner i vikt snabbt

Dessa symptom brukar utvecklas under någon till några månader. Hos en tredjedel av de som får sjukdomen sker utvecklingen över lång tid och kan misstolkas som typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes är delvis en ärftlig sjukdom. Man ärver en benägenhet att utveckla ett immunförsvar som kan angripa och förstöra cellerna som bildar insulin.

Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom. TIll skillnad från typ 2-diabetes, som i vissa fall kan behandlas med ändrad kost och ökad motion, kräver typ 1-diabetes insulinbehandling.

Det här är diabetes typ 2

De allra flesta, nio av tio, som har diabetes i Sverige har typ 2-diabetes. Vid typ 2-diabetes räcker insulinet inte till och det är därför du får för mycket socker i blodet. Symptom på typ 2-diabetes kan vara att du känner dig trött, blir väldigt törstig och att du kissar mer än vanligt. Motion och bra mat kan hjälpa till att sänka blodsockervärdet, men du kan också behöva läkemedel i form av tabletter eller spruta. I bland skrivs även motion ut på recept.

Ofta märks inga symptom

Vid typ 2-diabetes ökar blodsockervärdet oftast under flera år. Symptomen kommer därför långsamt och kan vara olika starka. Många vet inte om att de har typ 2-diabetes eftersom sjukdomen ibland inte ger några symtom alls.

Den exakta orsaken till att typ 2-diabetes uppstår är inte känd, men risken att utveckla sjukdomen är ofta ärftlig och påverkas till skillnad från typ 1-diabetes till stor del av livsstil.

Allt för mycket och onyttig mat i kombination med brist på motion ökar risken för övervikt, vilket i sin tur ökar risken för insulinresistens och typ 2-diabetes. Om du även är utsatt för stress, har höga krav och samtidigt har liten möjlighet att själv påverka din situation ökar mängden av stresshormonet kortisol i blodet. Ute i vävnaderna omvandlas det till kortison som ökar bukfetma och minskar insulinkänsligheten i musklernas celler. Just bukfetma är mer skadligt än till exempel fett runt höfterna.

Rökning ökar också risken att få diabetes typ 2.

Källa: Vårdguiden