Så skiljer sig tarmen hos de med IBS Bild: Most photos

Studie visar: Så skiljer sig IBS-tarmen från en frisk tarm

Det är fortfarande oklart vad som orsakar IBS. Men en ny, svensk studie visar att tarmen reagerar annorlunda på bakterier än hos friska personer.

Publicerad 2017-09-12 | Vardagspuls

Var tionde svensk tros lida av IBS (irritable bowel syndrome) en tarmsjukdom med symptom som återkommande smärtor i buken, förstoppning och diarré.

Trots att sjukdomen är så pass vanlig, särskilt bland kvinnor som drabbas dubbelt så ofta, så vet man inte vad orsakar den. Men nu har en svenskt studie kunnat visa på en skillnad mellan hur tarmen hos personer med IBS fungerar jämfört med friska personer.

Forskare vid Linköpings universitet jämförde vävnadsprover från 37 friska kvinnors tjocktarmar med likadana vävnadprover från kvinnor utan tarmproblem. Forskarna kunde då konstatera att det skikt av slem som skyddar tarmarna från bakterier fungerar annorlunda hos personer som lider av IBS.

Skyddet svagare

Hos två sorters bakteriestammar, salmonella och E. coli, släpptes dubbelt så många bakterier igenom det skyddande skiktet hos personer med IBS. Skyddet är alltså svagare, eller mer genomsläppligt, hos de som lider av IBS än hos friska personer.

– I vår studie såg vi att patienter med IBS har ökad genomsläpplighet för bakterier i vårt modellsystem. Fyndet går inte att översätta rakt av till verkligheten och behöver utforskas vidare, men vi ser att något gör att ett lager i tarmslemhinnan är mer känsligt för bakterier hos patienterna än hos friska kontroller, säger Åsa Keita, förste forskningsingenjör vid studien, till Forskning.se.

Det är fortfarande oklart varför IBS uppstår. Men forskning tyder allt mer på att problemen uppstår på grund av förändringar i samspelet mellan hjärnan och tarmens bakterieflora.

Källa: Forskning.se, Gastroenterology