Äldre kvinna i rullstol Bild: Johnér

Tarmbakterier kan förebygga Alzheimers

Stort genombrott för forskningen

Vår tarmflora kan ha större betydelse för vår hälsa än vad man tidigare trott. Forskning från Lunds universitet visar nu att tarmbakterier kan påskynda utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Det betyder att man nu kan forska på ett helt nytt sätt för att förebygga och fördröja sjukdomsförloppet.

Publicerad 2017-03-10 | Vardagspuls

Hur vår tarmflora ser ut har intresserat Alzheimers-forskare länge. Våra tarmbakterier har nämligen stor betydelse för hur vi mår och påverkas av vår kost och vårt immunförsvar. En del av vår tarmflora är förutbestämd genom våra gener men en del kan påverkas av vår livsstil. 

Forskat på sjuka och friska möss

Forskningen som nu visar på ett samband mellan tarmbakterier och Alzheimers är utförd på möss av forskare på Lunds universitet. Där har man upptäckt att möss som var sjuka i Alzheimers hade en annan sammansättning av tarmbakterier än de som var friska. Forskarna injicerade sedan tarmbakterier från sjuka och friska möss till helt bakteriefria möss för att visa på sambandet. 

Långsammare sjukdomsförlopp

Det man då upptäckte var att de bakteriefria möss som fick tarmbakterier från de sjuka mössen fick mer beta-amyloidplack i hjärnan än de som fick tarmbakterier från de friska. Beta-amyloidplack är de klumpar som bildas i hjärnans nervtrådar då man har Alzheimers sjukdom. Man upptäckte också att de möss som var sjuka i Alzheimers men som helt saknade tarmbakterier hade mycket mindre av beta-amyloidplack, alltså att sjukdomsförloppet var fördröjt hos dem.

Finns inget botemedel

Vad betyder då det här för forskningen av Alzheimers?
– Vårt arbete är unikt eftersom vi kan visa på ett direkt orsakssamband mellan tarmbakterier och Alzheimers sjukdom, säger forskaren Frida Fåk Hållenius i ett pressmeddelande.
Nu kan man för första gången börja forska för att fördröja sjukdomsförloppet och förebygga sjukdomen. I dag finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom utan endast bromsmediciner. Forskarna på Lunds universitet kommer nu att studera tarmbakteriernas betydelse för utvecklingen av sjukdomen ytterligare för att förhoppningsvis hitta nya typer av sätt för att behandla och förebygga Alzheimers-sjukdom.  

Om studien:

Forskningen är ett resultat av ett internationellt samarbete mellan docenten Frida Fåk Hållenius och doktoranden Nittaya Marungruang, båda vid Centrum för Preventiv Livsmedelsforskning, Lunds Universitet, och en forskargrupp vid Ecole Polytechnique Federale de Lausanne i Schweiz.