trädgårdsarbete påta hälsa träning vardagspuls Bild: Johnér

Trädgårdsarbete kan halvera risken för hjärtinfarkt

Dessutom kan påtandet förkorta långtidssjukskrivningarna

Att påta i trädgården kan vara vägen tillbaka till arbetet för långtidssjukskrivna kvinnor. Det visar en svensk studie. Dessutom kan påtandet skydda mot hjärtattacker.

Publicerad 2015-10-23 | Vardagspuls

Många fler kvinnor än män är långtidssjukskrivna i Sverige. Därför gav regeringen 2011 en forskargrupp i uppdrag att försöka hitta behandlingsformer i syfte att minska sjukfrånvaron bland kvinnor.

Och studien som gjordes vid Sahlgrenska akademin i Göteborg visar att långtidssjukskrivna kvinnor som vistas och arbetar i trädgården i kombination med att de deltar i aktiv jobbcoaching kan hitta en väg tillbaka till jobb.
– Det stärkte deltagarnas fysiska och psykiska hälsa, och ledde till att kvinnorna rapporterade en förbättrad vitalitet och social förmåga. Vår slutsats är att den här modellen därför bör övervägas vid rehabilitering av vissa långtidssjukskrivna kvinnor, säger hon i ett pressmeddelande som hälsoportalen Netdoktor tagit del av. 

I studien deltog 245 kvinnor mellan 21 och 62 år som under 14 veckor fick vistas i så kallade ”Grön Rehab-trädgårdar”, skriver Netdoktor. Där fick de arbeta med sinnesövningar, samtal, fysisk aktivitet och praktiskt trädgårdsarbete tillsammans med sjukgymnaster arbetsterapeuter och socionomer. När studien avslutades hade kvinnornas upplevda livskvalitet ökat väsentligt.

Skyddar hjärtat

Inte nog med att påtandet kan förkorta sjukskrivningar, det har också massor av andra hälsofördelar. En skotsk studie visar att trädgårdsarbete i många fall kan vara bättre för hälsan än traditionell träning.

Arbetet kan bränna många kalorier. En halvtimmes grävande bränner 150 kalorier medan en halvtimmes knuffande av gräsklippare bränner 165. Att jogga är bättre för förbränningen (ungefär 240 kalorier per halvtimme) men trädgårdsarbetet har andra fördelar. De som arbetar mycket i trädgården gör det ofta kontinuerligt som en del av vardagen och de som gör det har ofta ytterligare ett mål förutom hälsomål: att få till en fin trädgård. Dessutom använder man nästan hela kroppen när man arbetar i trädgården.

Just kontinuiteten ses som en förklaring till de många hälsovinsterna som kunde uppmätas. Bland annat har forskarna kunnat se att trädgårdsarbete i vardagen kan halvera risken för hjärtattacker, förebygga övervikt och diabetes typ 2 och förlänga den förväntade livslängden med så mycket som sju år.

Källa: Netdoktor, Daily Mail