BMI ska endast ses som en indikation men kan ge en vink om över- eller undervikt. Bild: Johnér

Trots bättre levnadsvanor blir vi allt fetare

Högutbildade män mår bäst

Svenskarna röker och dricker i allt mindre utsträckning. Trots det blir vi bara fetare. I dag är varannan svensk överviktig enligt Folkhälsomyndigheten.

Publicerad 2015-11-17 | Vardagspuls

Trots att många i Sverige fimpat för gott och slutat dricka i någon större omfattning blir vi allt fetare. Det här står klart när Folkhälsomyndigheten presenterar resultatet av Nationella folkhälsoenkäten där hälsan mäts varje år hos 20 000 svenskar mellan 16 och 84 år.

Men humöret verkar ändå vara gott. Enligt enkäten anser 70 procent av de svarande att de har ”ett gott allmäntillstånd”. Men skillnaderna är stora beroende på kön och utbildningsnivå. De som känner sig allra friskast är högutbildade män.

Färre röker men midjemåttet ökar

Fler och fler slutar röka och enligt enkäten blir också andelen män som dricker för mycket färre. (se om du dricker för mycket) Och den här positiva trenden syns särskilt bland unga män.

Trots detta blir vi allt tyngre. Varannan svensk i dag är överviktig enligt undersökningen och var sjunde är fet och har därmed ett BMI på över 30.

Jönköpingsbor mår bäst

Flest personer med bra eller mycket bra hälsa finns enligt undersökningen i Jönköpings län. Och flest som anser sig ha dålig eller mycket dålig hälsa bor i Kalmar och Södermanlands län.

Testa dig själv – vilket BMI har du?

Olika sätt att mäta

Så mäter du ditt BMI

Kroppsvikt (i kilogram) / Kroppslängd * Kroppslängd

Undervikt: < 18,5
Normalvikt: 18,5 – 26,9 (18.5-24,9 mellan 18-34 år
Övervikt: 27 – 29,9 (25 - 29,9 mellan 18 och 34 år)
Fetma: > 30

Så mäter du ditt midjemått

Stå avspänt med benen lite isär. Ta ett djupt andetag och andas ut precis innan du mäter. Mät där midjan är som smalast utan att dra åt måttbandet.

Män
Normalt = Under 94 cm
Ökad risk för övervikt = 94-102 cm 
Övervikt = Över 102 cm 

Kvinnor
Normalt = Under 80 cm
Ökad risk för övervikt = 80-88 cm
Övervikt = Över 88 cm

Så mäter du din bukhöjd

Ligg på rygg på ett hårt underlag med böjda knän. Placera till exempel en linjal i navelhöjd. Mät höjden från underlaget till linjalen. Mät höjden vid en lätt utandning.

Män
Övervikt = Över 22 cm

Kvinnor
Övervikt = Över 20 cm