Flicka leker Bild: Johnér

Ut och lek!

Skärmlös aktivitet bra för barns utveckling

Tycker du också att ditt barn hänger alldeles för mycket framför skärmen?
Kanske ska du faktiskt skicka ut ditt barn att leka istället.
Ny forskning visar att fem dagar utan skärm gör barnet bättre på att tolka andra människors känslor.

Publicerad 2015-02-10 | Vardagspuls

De senaste två åren har barns tillgång till mobil teknik ökat femfaldigt. Dessutom går medieanvändandet allt lägre ner i åldrarna. Ett barn kan i praktiken tillbringa all tid utanför skolan med att titta på mobilen – istället för att titta på andra mäniskor. Problematiskt, tycker flera forskare, eftersom en stor del av det kommunikationsutbyte som sker mellan människor är icke-verbal.

Viktigt förstå sociala signaler 

Social information förmedlas visa rösten och tonfallet, ögonkontakt, ansiktsuttryck och kroppsspråk.  Liksom hur människor i en grupp står och går i rummet i relation till varandra.
Förståelsen av dessa typer av icke-verbala sociala signaler är särskilt viktigt för att barn ska lära sig hur man anpassar och ändrar sitt eget beteende utifrån reaktioner från andra. Barn som bättre kan tolka känslomässiga ledtrådar blir bättre på sociala kontakter och har i förlängningen enklare att skaffa kompisar.

Fem dagar utan mobilen

Och nu har alltså forskning utförd vid UCLA i Kalifornien, USA, fått bekräftelse på just detta. I undersökningen fick skolbarn under 12 år tillbringa fem dagar utan tillgång till dator eller mobil. De jämfördes sedan med en kontrollgrupp som fick surfa på som vanligt.
Båda grupperna testades både före och efter avseende icke-verbala sociala signaler. Fem dagar tog det, därefter hade barnens tolkning av signaler förbättrats väsentligt jämfört med dem som använde mobilen som vanligt.

Bra tips på utelekar för barn
Mer om forskningen och hur den gick till