En studie visar att vi är som lyckligast kring 74 års ålder. Bild: Johnér

Studie visar: Vid den här åldern är vi lyckligast

Det går utför fram till 40 – men sedan vänder det

Vi är lyckliga som barn, sedan går det bara utför tills vi är i 40-årsåldern – men då vänder det igen. Den lyckligaste åldern är 74 år, enligt en studie.

Publicerad 2015-03-06 | Senast ändrad 2018-04-26 | Vardagspuls

Studien som gjorts av brittiska och tyska forskare visar att lyckan börjar dala i tonåren, och fortsätter sedan nedåt tills vi når 40-strecket. Då planar det ut fram till vi är runt 46, då det vänder och börjar peka uppåt igen – för att sedan peaka 30 år senare. Som lyckligast är vi vid 74 års ålder.

Bättre på att hantera känslor

Att vi är som lyckligast när vi är äldre beror enligt forskarna på en kombination av färre förpliktelser och mindre ekonomiska bekymmer, men även på att vi i den åldern har mer tid för oss själva. Enligt forskarna är det troligen så att vi också uppskattar det vi har mer när vi blir äldre, och vi blir bättre och bättre under åren på att hantera negativa känslor.

Att det går nedåt i 20- och 30-årsåldern beror på att vi då är som mest stressade över att skapa familj, köpa hus och göra karriär.

Lägst lyckobetyg vid 40

Forskarna genomförde en undersökning där 21 000 män och kvinnor fick svara på frågan hur lyckliga de var under olika skeenden i livet. På en sjugradig skala svarade deltagarna i genomsnitt 5,5 i övre tonåren, 5 vid 40 års ålder, medan de kring 74 års ålder gav livet 5,9 i betyg på lyckoskalan.

Carlo Strenger, doktor vid Tel Aviv University, kommenterar studien så här: "Om du använder den kunskap du samlat på dig under den första halvan av ditt liv på ett bra sätt kan den andra halvan bli den mest tillfredställande."

Källa: Daily Mail