Pigga äldre Bild: Mostphotos

Vi blir faktiskt piggare med åren

Äldre behöver mindre sömn

En ny studie visar att vi faktiskt blir piggare med åren, detta trots att vi då sover sämre. Det finns några möjliga förklaringar till varför vi känner oss mer återhämtade ju äldre vi blir.

Publicerad 2018-03-21 | Vardagspuls

Hur sover du? Kvalitén på vår sömn beror lite på var i livet vi befinner oss. Att till exempel småbarnsföräldrar sover dåligt är rätt vedertaget. Så även att stress och till exempel dåliga matvanor kan ha en negativ inverkan på vår sömnkvalitet. Det många inte vet är att även åldern påverkar vår sömn. Generellt så är det så att vi faktiskt sover sämre när vi blir äldre. Trots det minskar tröttheten ju äldre vi blir.

Mer toleranta mot försämrad sömn

En av forskarna bakom studien, Torbjörn Åkerstedt sömnforskare vid Karolinska Institutet, tror att den kan vara en tröst för många att veta att vi faktiskt känner oss piggare ju äldre vi blir.

– Tröttheten minskar med ökad ålder och känslan av återhämtning ökar, säger han till SVT Vetenskap.

I studien deltog 8000 personer mellan 18 och 68 år. De fick under en åttaårsperiod dela med sig av sina egna upplevelser av utmattning, trött och sömn. Resultatet visar på att betydelsen av hur mycket sömn vi behöver minskar med åldern.

Minskad stress och prestationsångest

Varför det är så att vi sover sämre men ändå känner oss piggare när vi blir äldre är inte riktigt klarlagt. Det kan finnas några olika anledningar till det.

En möjlig förklaring att behovet av sömn minskar för att vi inte växer eller lär oss lika mycket när vi är äldre som när vi är yngre.

Sömnforskaren Christian Benedict ser en annan möjlig förklaring.

– Det kan vara så att stressen, prestationsångesten och antalet utmaningar man ställs inför minskar när man blir äldre och att man därför känner sig piggare trots mindre sömn, säger han till SVT Vetenskap.

Källa: SVT