Skratta mycket, det  är bra för minnet – särskilt för äldre. Bild: Johnér

Vid den här åldern är vi som olyckligast

Medelålderskrisen kan bero på för mycket ansvar

Den där omtalade krisen vi får i 40-årsåldern kan vara värre än vad vi tidigare trott. Ny forskning visar att lyckokurvan går genom livet som u-formad kurva – och att vi når botten mellan 40 och 42 års ålder.

Publicerad 2015-11-26 | Vardagspuls

En ny studie både bekräftar medelålderkrisen och ger en möjlig förklaring till den. Enligt studien, gjord av en grupp professorer vid University of Warwick, når vår lyckokurva sin botten mellan 40 och 42 års ålder. De goda nyheterna: sedan ökar lyckograden igen fram till 70 års ålder.

Anledningen till att de olyckligaste åren för många är ligger mellan 40 och 42 års ålder är  oklar. Men forskarna är bestämda på en punkt: "Det handlar inte om att många har barn som bor hemma i den här åldern. Om man ser till antalet, barn och ålder på barnen ser man inga förändringar i mönstret", skriver forskarna i studien.

Ansvarsbördan en förklaring

En förklaring kan i stället vara ansvarsbördan, menar Phillip Hodson, psykoterapeut vid West London Centre of Counselling.

– I barndomen och när vi blir gamla är vi relativt skyddade. Som gammal får du ofta ekonomiskt stöd eller så har du sparat ihop en del. Även barn tas om hand och har lite eget ansvar.

– De flesta tunga ansvaren faller på dem som är i medelåldern. De tar hand om både sina barn, sina föräldrar och sig själva. Du jobbar hårdare än både unga och gamla och har svårt att vara helt ledig. Så är det nästan överallt, oavsett om du bor i Stobrittanien eller Venezuela, säger Phillip Hodson till The Guardian.

En unik studie

Studien gjordes på så sätt att man följde 50 000 vuxna i Australien, Storbrittanien och Tyskland. De fick svara på frågor i enkäter och ranka sin upplevda lycka enligt en tiogradig skala.

Att lyckokurvan genom livet är u-formad har forskning visat tidigare, men det här är första gången som tiotusentals människor studerats över flera decennier i olika länder. Men en liknande studie visade på en upp-och-nedvänd u-formad lyckokurva i USA, med den lyckligaste perioden just i 40-årsåldern.

Tidigare forskning har också visat att vi är som allra lyckligast vid 74 års ålder.

Källa: Daily Mail, The Guardian, Expressen Hälsoliv, Economic Journal