Influensasjuk man i soffa Bild: Mostphotos

Yngre kan bli hårt drabbade av årets influensa

Vaccinera dig om du tillhör en riskgrupp

Influensatiderna är snart här och årets influensa kan komma att slå hårt mot yngre och medelålders. Om du tillhör en riskgrupp kan det vara dags att gå och få vaccin även om det inte ger ett 100-procentigt skydd.
– Vaccinet gör att du blir lindrigare sjuk, säger Mia Brytting, chef på Folkhälsomyndigheten, till Sveriges Radio.

Publicerad 2017-10-09 | Vardagspuls

Vid den här tiden på året är många hemma och förkylda, det har du säkert redan märkt på din arbetsplats. Att drabbas av en vanlig förkylning är jobbigt men drabbas du av influensa kan du bli sängliggande i veckor. Årets influensavirus ser dessutom ut att slå hårt mot yngre och medelålders till skillnad från förra året. Anledningen till det är att årets influensa är influensa B.

Äldre har byggt upp immunitet

Under förra årets influensasäsong dominerade viruset H3N2, en variant som drabbar äldre personer hårdast. Influensa B, som är årets influensa, förändras inte så mycket och därför har många äldre redan en immunitet mot sjukdomen till skillnad från yngre och medelålders. Det här gäller dock såklart inte alla äldre.

– Man ska inte tro att bara yngre drabbas, man kan ändå bli smittad och svårt sjuk. Alla kan drabbas av influensa B, säger Mia Brytting, chef för Folkhälsomyndighetens enhet för laborativ virus- och vaccinövervakning, till Sveriges Radio.

Vaccinera dig om du är riskgrupp

Bästa sättet att skydda sig mot influensa är att vaccinera sig. Framför allt om du tillhör någon av riskgrupperna. Även om vaccination inte innebär någon garanti för att du inte kommer att bli sjuk så gör den influensan lindrigare.  

– Det är en stor skillnad på att vara influensasjuk och få lunginflammation på grund av influensa, säger Mia Brytting till Sveriges Radio. 

Tillhör du en riskgrupp?

Om du tillhör någon av de här grupperna räknas du som riskgrupp och det kan vara bra att vaccinera sig mot årets influensa.

 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du har en hjärtsjukdom.
 • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du är mycket kraftigt överviktig.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har flerfunktionshinder.
 • Du är gravid

Vanliga symptom på influensa

När du får influensa blir du oftast sjuk snabbt och plötsligt. Det finns egentligen inga sjukdomstecken som är unik för just influensa, men du får ofta flera av dessa sympton:

 • Du känner dig mycket sjuk eller matt.
 • Du har ont i musklerna.
 • Du har hög feber och huvudvärk.
 • Du känner dig trött och frusen.
 • Du har halsont och torrhosta.
 • Du är snuvig.
 • Du har röda ömmande ögon.
 • Du har ont bakom bröstbenet.

Källa: Vårdguiden, Sveriges Radio