Avdelningen presenteras av Arla Arla logotyp
kött WHO cancer Bild: Johnér

WHO slår fast: Kött är cancerframkallande

Så rekommenderas du ändra dina matvanor

WHO har beslutat att klassa charkuteriprodukter som korv, skinka och pastej som cancerframkallande. Det är första gången ett livsmedel får klassificeringen.
– Rekommendationen är att man inte bör äta processat kött överhuvudtaget, utan välja kött som inte är behandlat på något sätt om man vill äta kött, säger Elizabeth Johansson, kommunikatör på Cancerfonden.

Publicerad 2015-10-26 | Vardagspuls

Nu slår Världshälsoorganisationen WHO fast att processat kött, det vill säga charkuteriprodukter som korv, skinka, bacon, kött på burk och pastej, är cancerframkallande. Även rött, oprocessat kött klassas av WHO som "troligen cancerframkallande" i brist på tillräckliga vetenskapliga bevis. Flera hälsoorganisationer har tidigare varnat för kopplingen mellan cancer och kött, men det här är första gången som WHO gör den klassificeringen.

– Rekommendationen är att man ska undvika processat kött, vilket förstås betyder att man inte bör äta processat kött överhuvudtaget utan välja kött som inte är behandlat på något sätt om man vill äta kött, säger Elizabeth Johansson, kommunikatör på Cancerfonden.

En utvärdering av den samlade vetenskapliga litteraturen har gjorts 22 experter från tio länder och det ligger till grund för den nya klassificeringen. Enligt utvärderingen kan man se det starkaste sambandet mellan tjocktarmscancer och köttätande. Så lite som 50 gram kött om dagen förhöjer risken att drabbas av tjocktarmscancer med 20 procent, enligt WHO. Men också risken för andra cancerformer, som cancer i bukspottskörteln och prostatan, kan kopplas till köttätande.

Svenskar äter för mycket kött

Cancerfonden rekommenderar att vuxna ska äta högst 500 gram kött per vecka. I Sverige är det betydligt vanligare att män äter kött över de rekommenderade gränsvärdena än kvinnor.

Enligt en undersökning genomförd av Livsmedelsverket 2010 till 2011 äter äter svenska kvinnor i snitt 480 gram kött per vecka medan svenska män äter 800 gram per vecka. 42 procent av alla svenska kvinnor äter mer än de rekommenderade 500 grammen kött i veckan medan samma siffra för män är 72 procent. 

Vissa har jämfört köttätande med rökning, eftersom de nu tillhör samma grupp enligt WHO:s klassificering – vad säger du om det?

– Det innebär inte att det är lika farligt att äta korv som att röka. Rökning ökar risken för många olika cancersjukdomar som lungcancer, cancer i munhåla och svalg, magsäck, bukspottkörtel, livmoderhals och urinvägar. Processat kött har visat sig öka risken för cancer i tjock- och ändtarm och möjligen även i bukspottkörteln och prostatakörteln. Vi känner inte till någon svensk beräkning gällande hur många cancerfall per år processat kött kan tänkas vara kopplat till men i Storbritannien beräknas 3 procent av alla cancerfall ha en koppling till rött och eller processat kött, samtidigt som 19 procent av cancerfallen har en koppling till rökning, säger Elizabeth Johansson.

Källa: WHO, Cancerfonden

Hur minskar jag risken att drabbas av cancer?

"Det är alltid idé att anamma en hälsosam livsstil. I en hälsosam livsstil ingår att inte röka, vara måttlig med alkohol om man dricker alkohol, ha hälsosamma matvanor, vara fysiskt aktiv minst 30 minuter de flesta av livets dagar. När det gäller kosten så bör den huvudsakligen komma från växtriket. Man bör begränsa intaget av rött kött till förmån för fågel och fisk. Man bör även undvika processat kött." skriver Cancerfonden.

Läs mer om Cancerfondens rekommendationer på organisationens hemsida.