Anders Hansen utsett till Årets författare av 1,6-miljonerklubben och 2,6-miljonerklubben Bild: Bonnier Fakta

Anders Hansen: ”Det verkar som att fysisk träning kan göra oss smartare”

Studie på manliga enäggstvillingar visar tydligt samband

Kan fysisk träning göra oss smartare? Ja, menar Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till boken Hjärnstark. Och en svensk studie verkar ge honom rätt.

Publicerad 2017-02-15 | Senast ändrad 2018-05-08 | Vardagspuls

Fysisk aktivitet kan göra oss både stresståligare och mer kreativa. Men kan den göra oss smartare? Frågan är svår att besvara, men en svensk studie från Göteborgs universitet och Karolinska institutet tyder på det.

Anders Hansen är överläkare i psykiatri och har skrivit boken Hjärnstark som handlar om den påverkan på hjärnan som fysisk aktivitet har. Han menar att det är en tankevurpa många gör att associera fysisk aktivitet till enbart idrott, sport och kroppslig styrka – inte till mental förmåga.

– Det verkar faktiskt som att fysisk träning kan göra oss smartare, att det finns ett samband mellan bra kondition och hög IQ. Men det är svårt att helt säkert säga om smarta människor tränar mer eller människor som tränar mer än smartare. Vad är hönan och vad är ägget? säger Anders Hansen.

Studien bygger på data från 1,2 miljoner unga män som mönstrade i det militära mellan åren 1950 och 1976. Det visade sig finnas ett tydligt samband mellan god kondition och högt IQ. Men inte nog med det, för att ytterligare stärka tesen jämförde forskarna resultaten hos enäggstvillingar.

Gäller även enäggstvillingar

Eftersom det var omöjligt att säga hur stor inverkan genetik och uppväxtmiljö hade samlade de svenska forskarna ihop data från 270 000 män som hade bröder de vuxit upp med, varav 2 000 var tvillingar och ytterligare 1 500 var enäggstvillingar. Om generna och uppväxten varit avgörande faktorer borde mönstret inte vara lika starkt bland tvillingarna, menade forskarna. Men det visade det vara.

– Det här är så nära ett bevis man kan komma. Enäggstvillingar brukar ligga väldigt nära varandra i IQ. Men det visade sig att det nästan alltid var brorsan med bäst kondition som var smartast, säger Anders Hansen.

Män med god kondition visade sig dessutom ha större chans att ta en högskoleexamen senare i livet. Däremot hittade forskarna inget tydligt samband mellan styrka och intelligens, enligt studien. Och det finns en gräns för hur långt sambandet sträcker sig.

– Man kan förstås inte springa tills man bli Einstein. Jag tror att man föds med en tankemässig potential som kan presses ner om man inte är fysiskt aktiv, säger Anders Hansen.

Källa: National Institutes of Health, Hjärnstark (Bonnier Fakta, 2016)