längdskidor Bild: Johnér

Bra kondition minskar negativa effekter av stress

Studie på 200 friska kvinnor och män

Vill du slippa negativa effekter av stress? Då ska du satsa på en bra kondition. En ny studie från Sahlgrenska akademin visar nämligen att människor som har god kondition tenderar att i mindre grad drabbas av exempelvis högt blodtryck.

Publicerad 2016-11-09 | Senast ändrad 2018-01-18 | Vardagspuls

Att ha en bra kondition är givetvis bra av flera olika anledningar. Du bygger upp en stark och pigg kropp, förbättrar kroppens uthållighet, håller hjärtat friskt och får dessutom en bättre ämnesomsättning.

Nu visar en ny studie från Sahlgrenska akademin i Göteborg att människor som har bra kondition inte drabbas lika hårt av negativa effekter av stress.

– Det är ett självklart samband i dag att stress är kopplat till olika ohälsovariabler. Det nya är att det framför allt tycks gälla dem som är otränade, säger Mats Börjesson, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

”Viktigare vara tränad än ostressad”

I studien deltog 200 friska och normalviktiga män och kvinnor i åldrarna 25-50 år. Forskarna lät samla in uppgifter om deras kondition, stressnivå, blodfetter, BMI, blodtryck och sockerbalans från en tidigare studie.

Resultatet visar att de som hade bra kondition inte i lika höga grad drabbades av högt blodtryck, höga blodfetter och andra negativa effekter när de upplevde stress jämfört med de som hade sämre kondition.

– Det är viktigare att vara tränad än att vara ostressad. Man kan uppleva stress men om du förbättrar din fysiska kondition finns det goda chanser att du får mindre negativa effekter av den, säger Mats Börjesson i pressmeddelandet från Sahlgrenska akademin.

Mer forskning behövs

I dagens samhälle är det praktiskt taget omöjligt att undgå stress. Människor är rustade för stress menar Mats Börjesson. Utan den hade vi haft en sämre överlevnadsförmåga.

Enligt honom är det dock inte meningen att människan ska vara otränad eftersom det är då stress kan leda till ohälsa. Vid Sahlgrenska akademin hoppas man nu på att de nya resultaten ska leda till att människor som söker vård med anledning av stress ska bli upplysta om betydelsen av fysisk aktivitet. Man är också tydlig med att det behövs mer forskning på sambandet mellan stress och kondition.

Studien Fitness moderates the relationship between stress and cardiovascular factors är publicerad i idrottsmedicinska tidskriften Med Sci Sports Exercise.

Mer om stress