Fotboll för integration – När fotbollstränaren Jonas Olsson bjöd in ensamkommande flyktingbarn till Kärrtorps IP kom närmare 50 fotbollssugna ungdomar. 

Här finns de okända miljarderna att söka

Allmänna arvsfonden: ”Vi har för mycket pengar på kontot”

Föreningar och organisationer kan söka stöd hos Allmänna arvsfonden för projekt riktade till barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Men få verkar känna till att stödet finns och just nu väntar miljarder på att få delas ut till behövande projekt runt om i landet.

Publicerad 2015-10-23 | Vardagspuls

När fotbollstränaren Jonas Olsson bjöd in ensamkommande flyktingbarn till Kärrtorps IP kom närmare 50 fotbollssugna ungdomar. I Vardagspuls får vi träffa honom och Sevana Bergström som tillsammans driver fotbollsprojektet Ronjabollen. Både Jonas Olsson och Sevana Bergström har fått många unga invandrartjejer att våga börja idrotta. 

Ovan: Jonas Olsson och Sevana Bergström har fått barn i resurssvaga områden att börja idrotta. Här gästar de Vardagspuls med Håkan Sjöstrand som är generalsekreterare för Svenska Fotbollförbundet.

Med projekett Ronjabollen vill de integrera och få 10-15-åriga tjejer i resurssvaga områden att börja spela fotboll. Projketet finansieras med medel från Allmänna arvsfonden som enligt lag ska finansiera projekt inom den ideella sektorn till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Cirka 400 projekt runt om i landet finansieras varje år av med hjälp av fonden. 

Men få verkar känna till att det finns medel att söka härifrån.
– Vi har för mycket pengar på kontot, säger Stefan Berg som är pressansvarig på Allmänna arvsfonden.   

Det är föreningar och organisationer som kan söka stöd för liknande projekt. Det är upp till den sökande föreningen att säga vilket ämne, exempelvis idrott, kultur, arbetsmarknad, som projektet ska handla om. Så länge man uppfyller arvsfondens kriterier och riktar sig till någon av deras målgrupper finns goda chanser att få stöd berättar Stefan Berg.

Man kan också vända sig direkt till sitt idrottsförbund och söka bidrag för liknande projekt. Bland annat delar Svenska fotbollförbundet ut pengar. Genom Idrottslyftet kan föreningar ansöka om medel från sitt fotbollsdistrikt (SDF). Läs mer om idrottslyftet här.

 

Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet och fondens förmögenhet uppgår till cirka 8 miljarder kronor.

Föreningar och organisationer kan söka stöd för projekt riktade till barn, ungdomar och/eller personer med funktionsnedsättning.

Arvsfondsdelegationen (som utses av regeringen) sammanträder 6 gånger per år.och beslutar om nya projekt.

Arvsfonden finansierar cirka 400 projekt varje år.

Om en avliden person inte har skrivit testamente eller har släktingar närmare än kusiner så tillfaller dödsboets egendom arvsfonden.