barn spelar tv-spel Bild: Johnér Bildbyrå

Armband kräver motion för tv-spelande

Ny teknik håller koll på barns rörelse

Tjafsas det om skärmtid framför läsplattan, mobilen eller favoritspelet i hemmet? En tekniklösning är på väg som ska göra att föräldrar helt slipper tjata "Ut och lek!".

Publicerad 2015-06-11 | Vardagspuls

Allt fler unga använder surfplattor och smarta telefoner och enligt undersökningen svenskarna och internet, använder varannan tvååring internet flera gånger i veckan – många av dem varje dag. 

Men en stor oros-faktor för föräldrar när det kommer till barns stillasittande framför telefonen, läsplattan eller tv-spelandet är bristen på motion. I dag finns det en uppsjö av spel som går ut på just rörelse och motion, så kallade exergames, men ofta handlar det om timslånga sessioner framför datorn eller tv:n. Barns tv-, dator- och mobilspelande är något som ofta diskuteras i familjer, och var tredje förälder tycker att barn ägnar för mycket tid åt spelandet, enligt siffror från Unga & medier 2010. Ett nytt armband som ska råda bot på detta är nu i utvecklingsfasen.

Nya PowaBand ska hålla koll på hur mycket mobilanvändaren går, springer eller leker, och rörelsen resulterar i poäng. De här poängen kan sedan ge motsvarande speltid på Xbox One, PS4, Wii och smarta mobiler, och ger även föräldrar en chans att få en överblick i hur mycket deras barn motionerar. På så sätt köper sig barnet själv skärmtid genom rörelse, så en hel del livliga diskussioner i hemmet försvinner automatiskt.

Var tredje tvååring surfar varje dag

Och det är inte bara dataspel som används i allt större utsträckning. Användningen av surfplattor och smarta mobiler kryper allt längre ner i åldrarna. Varannan tvååring i Sverige i dag använder internet flera gånger i veckan –  var tredje tvååring varje dag – enligt undersökningen svenskarna och internet

Och sedangår det stadit uppåt med surfandet. Redan bland treåringarna använder 75 procent internet och vid sju år är andelen 90 procent. Den stora ökningen de senaste åren har skett bland de yngsta enligt undersökningen. 
Det är främst i mobilen som barnen surfar och det är framför allt film och tv som de yngre barnen konsumerar.

Finns också fördelar

Barns spelande diskuteras vitt och brett. Viktigt att komma ihåg är också att det finns rad fördelar med spelandet. Det ger teknikkoll och öga-handkoordination, stimulerar logiskt tänkande, ökar reaktionssnabbhet och bidrar dessutom till ökade kunskaper i engelska. Men det handlar om att hitta en balans i speltid, och där är det du som förälder som sätter gränserna.

Vill du se till att få in rörelse i dina barns lek? Här är 5 lekar för mindre barn som kräver mycket spring i benen!

Fakta: Vad säger experten?

Caroline Stenqvist, leg. psykoterapeut och familjerådgivare, tipsar:

Yngre barn: "Här gäller det att föräldrarna bestämmer sig för vad som är rimligt i spel- och skärmtid, och sedan sätter tydliga gränser. Ha ett bra samtal om det och ta in vad barnet säger, men var också tydlig i vad som gäller. Det kan vara till hjälp att diskutera och höra sig för med andra föräldrar om skärmtid, hur de gör och vad som gäller i andra familjer – men ert sunda förnuft räcker gott."

Äldre barn: "Här spelar en rad olika faktorer in. Är barnet socialt i övrigt, har barnet kompisar och flera andra aktiviteter? Eller isolerar sig ditt barn och ägnar allt mer tid åt spelandet? Då kan det mönstret behöva brytas. Du kan resonera på ett annat sätt med en tonåring, sätt er ner och prata om vad som ska gälla."