appar stegmätare Bild: Runkeeper/GIH

Så många felsteg kan det bli med din träningsapp

Uppemot 30 procents felmarginal

Grattis! Har du gått 10 000 steg idag? Eller är flera av de där stegen i själva verket kanske från bussresan? Enligt idrottsfysiologen Mikael Mattson ska du inte lita blint på din träningsapps stegmätare som kan visa så mycket som 30 procents fel.
– Det är ganska svårt att känna skillnad på olika rörelser.

Publicerad 2016-03-17 | Senast ändrad 2017-04-27 | Vardagspuls

Allt fler använder sig av träningsappar för att mäta såväl vardagsmotionen, som kaloriförbränning och hårda fyspass. Men hur mycket kan man egentligen lita på dem?
– I grova drag kan man lita på apparna, säger Mikael Mattsson som är idrottsfysiolog vid Gymnastik-och idrottshögskolan i Stockholm och som utfört flera tester på flertalet aktivitetsarmband och träningsappar.

Han berättar att det är inbyggda accelerometer, alltså rörelseavkännare, som finns i stegräknare, aktivitetsarmband och numera även smartphones. Accelerometerns signal filtreras sedan så att man får fram data på bland annat antal steg.
– Men det är ganska svårt att känna skillnad på olika rörelser, vilket är den största anledningen till att det blir fel, säger Mikael Mattson och förklarar att en bussresa till exempel kan råka räknas in som steg.
– Det är relativt lika signal om man sitter på en buss som regelbundet guppar lite upp och ner, som om man går.

Pedagogisk funktion

Så är det då någon idé att ha de här apparna? Ja, för att få en generell uppfattning tycker Mikael Mattson. Man brukar säga att man ska gå 10 000 steg om dagen för att bibehålla en god hälsa och 15 000 steg för viktnedgång.
– Då kan det ju pedagogiskt vara bra om det visar sig att man bara går 2 000 steg per dag. Även om det är en viss felmarginal så säger det ju en hel del om man går för lite.

Mikael Mattsson och hans kollegor på GIH, har jämfört olika appar och kommit fram till att det kan skilja så mycket som 30 procent mellan dem trots att man gått lika mycket.
– Mätarna mäter rörelser, och så ska en viss signal omvandla till information om vad som är steg och vad som inte är steg, säger han och berättar att olika appar har olika algoritmer för det här.
– I vissa fall blir det svårare att få till ett steg – och då får man lägre beräkning, säger han och berättar att apparna ofta har en felmarginal på omkring 15 procent ner eller upp. Men i vissa fall blev det alltså en 30 procentig felmarginal.
Mätaren kan visa 10 000 steg fast du i själva verket bara gått 7 000.

5 livsmedel som kan ge dig svullen mage

Mikael Matsson anser att apparna visserligen gör nytta men att man ska vara medveten om problematiken och att det är variation mellan apparna.
– Vissa är värdelösa, de som är bra är ganska jämnbra och de blir bättre och bättre och algoritmerna uppdateras kontinuerligt.

Traditionella stegmätare är bättre

Men ett bättre alternativ till apparna är egentligen traditionell stegmätare som man fäster vid höften enligt Mikael Matsson.
– Då får du ofta ett mer riktigt resultat än en klocka du har på armen. Men om du har en smartphone i fickan så är det säkrare än en klocka på armen, säger han och förklarar att det beror på att det är lättare att känna av ett steg om mätaren sitter nära kroppens tyngdpunkt.
– Armarna kan man ju röra väldigt olika även om man promenerar.

Men även om antal steg blir rätt så kan apparna i dag inte känna igen vilken typ av steg det är, exempelvis om det är på platt underlag eller om du går uppför trappor. Och energiförbrukningen där blir ju naturligtvis olika.

Så behövs träningsappar då?


– Det finns en jättestor vinst med dem, exempelvis att man kan mäta över längre tid, vilket ger en bättre helhetsbild, säger Mikael Mattsson och menar att det kan vara bra både pedagogiskt för individen och för läkare som kan få värdefull information om patientens vanor och livsstil.
– Om man ska ge någon fysisk aktivitet på recept så är det jättestor fördel om man har en app att utgå från. Även om den mäter lite fel så har man en annan koll än tidigare.  

 Men summan av kardemumman när det kommer till stegmätare: Du kan lita på din app – i princip.
– Man får en bra uppskattning men man ska inte tro att det är exakt sant. Jag tycker att det finns stor potential i det, men man behöver inte överdriva nyttan av att ha det på sig dygnet runt.

Psst..
Ett större problem är felkalkyleringen vid energiomsättning. Enligt Mikael Mattsson är apparna inte lika tillförlitliga när det kommer till att räkna ut hur mycket kalorier man gjort av med.

– Det kan ju bli ganska katastrof. Vad gäller energiomsättningen kan det skilja sig 50 procent fel, så om du litar blint på vad den visar så kan följden bli att du äter för mycket eller för lite.
Läs mer om hur fel din pulsklocka kan räkna här