Skolidrott varje dag ger bättre betyg Bild: Most photos

Skolidrott varje dag ger högre betyg

Regelbunden fysisk prestation kan öka stressresistensen, förbättra minnet och göra oss mer kreativa. Inte konstigt då att det syns också på skolbetygen, vilket en ny svensk studie visar.

Publicerad 2017-08-29 | Peder Nääs Sundemyr

Slutbetygen hos drygt 600 niondeklassare mellan 2003 och 2012 har analyserats. De har alla haft idrottslektion 40 minuter om dagen sedan första klass. Lektionerna har varit likadana, med samma innehåll, som i övriga Sverige. Men de har varit fler.

När niornas betyg jämfördes med tre skolor i samma område med jämförbar socioekonomisk sammansättning syntes ett tydligt resultat: pojkarnas betyg ökar med i genomsnitt 13 poäng och sju procent fler pojkar fick gymnasiebehörighet jämfört med skolorna med mindre idrott.

 – Daglig idrott är en möjlighet att lyfta en genomsnittlig skola till en högpresterande skola, säger Jesper Fritz, den läkare och forskare som genomfört studien vid Lunds universitet.

Flickornas betyg opåverkade

Men flickornas betyg då, vad hände med dem? Konstigt nog hade den extra skolidrotten inte någon mätbar påverkan på flickornas skolresultat. Det förvånar Jesper Fritz, men han tror det kan ha att göra med att flickorna i skolan redan hade höga betyg.

– Vi trodde nog att den extra idrotten skulle påverka även flickorna. Det är möjligt att det gör det om man tar en mer medelmåttig skola. Men flickornas utvecklingspotential på den här skolan var begränsad, säger han.

Enligt Jesper Fritz finns det en gräns för hur mycket resultaten kan förbättras av fler skolidrottstimmar. Dubbelt så mycket idrott ger inte nödvändigtvis dubbelt så bra betyg. För mycket och för intensiv träning kan också skada barnen.

– Om idrotten ökar till två timmar om dagen kanske vi närmar oss gränsen för vad barnens kroppar är redo för, säger Jesper Fritz.

Källa: Forskning.se