Spelifiera tillvaron bidrar till mer motion Bild: Mostphotos

”Spelifiera" tillvaron och få med dig familjen ut för motion

Ny studie visar att spelfunktioner gör det lättare att motionera.

Har du svårt med motivationen när du ska träna? Allt fler använder hjälpmedel från spelvärlden. En ny studie visar att ”spelifiering” gör det lättare för oss att röra oss.

Publicerad 2017-10-09 | Richard

”Spelifiering” är konceptet där man tar framgångsrika element ifrån spelvärlden för att sedan applicera i andra sammanhang vilket ska leda till att man upplever det roligare och mer engagerande att delta.

Exempel på detta är till exempel poängutdelning eller belöningar. Det har tidigare varit okänt hur effektiv denna metod har varit för att uppmuntra till rörelse men nu kommer nya bevis för att konceptet fungerar. Det visar en randomiserad studie, det vill säga en slumpmässigt uppdelad studie, som publiceras i Jama Internal Medicine.

Spelgruppen vinner

Studien genomfördes genom att 200 vuxna runt om i USA lottades till en spelgrupp och en motionsgrupp. Spelgruppen fick poäng och avancerade till nya nivåer baserat på hur många steg dem tog medan motionsgruppen fick vanliga stegräknare.

Resultaten visar att spelgruppen aktiverade sig mer genom hela perioden och att de efter tolv veckor hade ökat med i genomsnitt 1661 steg om dagen. Motionsgruppens ökning däremot hade endast en ökning på 636 steg i genomsnitt. Även antalet dagar där stegmålen hade uppnåtts var högre hos spelgruppen.

Spelgruppen rörde sig dock mindre under de sista tolv veckorna, men aldrig mindre än motionsgruppen.

Hjärnans belöningssystem 

Förklaringen till att det är så här beror på att hjärnan vid vissa sysselsättningar frigör hormonet dopamin som är kroppens eget belöningssystem. Ett exempel på sådan sysselsättning är just TV- och datorspelande. Hjärnan får då en kick vilket frigör dopamin och det får oss att vilja göra saker och njuta av dem.

”Spelifiering” kan således omvandla fysisk aktivitet till en mer inspirerande uppgift skriver en amerikansk läkare i en kommentar till studien. Han menar dock att studien behöver längre uppföljningar för att bättre kunna studera hur länge effekten håller i sig.

Källa: Dagens medicin, Netdoktor