Sport

Har du någon gång tänkt på vad som är skillnaden mellan sport och idrott? Idrott är alltid kroppsövningar, ofta med tävlingsmoment men inte alltid. Sport är alltid tävlan, men inte alltid med fysiska aktiviteter. Även stillasittande, icke-fysiska grenar schack och e-sport (tävlan i datorspel) räknas som idrotter. Att tävla är inte för alla men kan för vissa vara det som gör att de ger det där lilla extra.

sport Bild: Johnér