Allmänna tävlingsvillkor

Det här gäller för dig som vill tävla om en träningsresa på Tjejmilen 2016

Publicerad 2016-08-18 | Vardagspuls
 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 2. Ansvarig för tävlingen är: Vardagspuls AB, 105 46 Stockholm (nedan benämnd Vardagspuls)
 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
 4. För att vara med och tävla måste du:
  Ta en selfie på dig själv, i samband med Tjejmilen 2016, där din nummerlapp är väl synlig.
  Lägga upp bilden på ditt Instagramkonto med hashtaggarna 
  #vardagspuls  #utmaningen  #tjejmilen.  Observera att ditt instagramkonto måste vara öppet för att vi ska kunna se ditt tävlingsbidrag.
  Lägg upp bilden senast klockan 12.00 dagen efter loppet.
  Under bilden, skriv även en kort motivering till varför just du ska vinna träningsresan. 
 5. Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.
 6. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns 
 7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast 12.00 dagen efter Tjemilen 2016.
 8. Vinnaren utses av en jury med representanter från Vardagspuls som väljer ut den bästa motiveringen. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 9. Anställda i Vardagspuls samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.
 10. Vardagspuls tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Vardagspuls. Vardagspuls tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.
 11. Genom att ladda upp ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Vardagspuls. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Vardagspuls får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Vardagspuls normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 12. Genom att delta i tävlingen intygar du att du själv har tagit bilden och att bilden inte utgör intrång i annans rättigheter eller står i strid med annans intresse.
 13. Vardagspuls förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Vardagspuls bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.