Tävlingsregler – vinn ett besök av landslagsprofil

Här hittar du våra fullständiga tävlingsregler. Läs igenom innan du skickar in ditt bidrag.

Publicerad 2015-09-30 | Vardagspuls

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på hemsidan. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

2. Ansvariga för tävlingen är Vardagspuls AB och Svenska Fotbollförbundet.

3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

4. För att vara med och tävla måste du:

Svara på frågan:  Hur många landskamper har Viktoria och Marcus spelas tillsammans?
Skriv vilken av de två fotbollsprofilerna du vill ha besök av – och motivera varför just ert lag ska vinna en träning.
Mejla ditt svar och din motivering till tavling@vardagspuls.se med namn, adress, namn på lag och förening, och kontaktinfo till dig och lagets tränare. Observera att tävlande under 18 år måste ha målsmans tillstånd.

5. Endast ett tävlingsbidrag per tävlande godkänns.

6. Vinnaren utses av en jury med representanter från Vardagspuls och Fotbollförbundet som väljer ut den bästa motiveringen och utser en vinnare. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

7. Priset består av ett besök av Marcus Allbäck eller Viktoria Sandell Svensson. Utifrån gemensam överenskommelse kommer någon av dem till ett träningstillfälle med laget där vinnaren finns.

Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Vinnaren blir kontaktad via sin mejl efter avslutad tävling. Namn på alla vinnare publiceras på vardagspuls.se och i tv-programmet Vardagspuls. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

9. Anställda i Vardagspuls AB och Svenska Fotbollförbundet samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

10. Vardagspuls tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Vardagspuls. Vardagspuls tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

11. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Vardagspuls AB. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Vardagspuls får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Vardagspuls normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

12. Genom att delta i tävlingen intygar du att du har ditt lags samtycke.

13. Vardagspuls förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Vardagspuls bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.