Tävlingen presenteras i samarbete med Springtime & Tjejmilen.

Tävlingsregler för Vårruset

Det här gäller för dig som vill delta i tävlingen

Publicerad 2015-04-20 | Vardagspuls

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

2. Ansvarig för tävlingen är: Vardagspuls AB.

3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.

5. För att vara med och tävla måste du: Motivera varför just du vill springa Vårruset, mejla in motiveringen samt svaret på nedanstående frågor, till tavling@vardagspuls.se och ange ditt fullständiga namn, din kontaktinformation om var vi kan nå dig om du vinner, samt det Vårrus (ort och datum) som du vill vara med i.
1. Vilket år gick det första loppet Vårruset? 
2. Hur många orter går loppet Vårruset på? 
3. Hur långt är loppet Vårruset?
Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

6. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns.

7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 1 maj. Vardagspuls återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.

8. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Vardagspuls redaktion. Juryn utser vinnarna baserat på det bidrag som juryn anser svarat rätt på frågorna samt den juryn anser har de mest inspirerande motiveringarna till varför just hen ska springa Vårruset. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

9. Priset består av en startplats i Vårruset till ett värde av 225 kronor. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort på www.vardagpuls.se. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

10. Anställda i Vardagpuls AB samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

11. Vardagspuls tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Vardagspuls. Vardagspuls tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

12.Vardagspuls förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Vardagspuls bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.