Tävlingsregler #skolmatshjälte

Publicerad 2015-09-01 | Vardagspuls

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

2. Ansvarig för tävlingen är: Vardagspuls AB.

3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

4. För att vara med och tävla måste du:

Nominera din skolmatshjälte på instagram där du skriver en kort motivering om varför just din hjälte ska vinna samt hashtaggar med #skolmatshjälte och #vardagspuls.

eller


Nominera din skolmatshjälte på Vardagspuls facebooksida – som ett meddelande eller på väggen – där du skriver en kort motivering om varför just din hjälte ska vinna samt hashtaggar med #skolmatshjälte och #vardagspuls.

5. Endast ett tävlingsbidrag per tävlande godkänns.

6. Vinnaren utses av en jury med representanter från Vardagspuls som väljer ut de bästa motiveringarna och utser en vinnare från varje lopp. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

7. Priset består av en dag tillsammans med kocken Michael Bäckman. Utifrån gemensam överenskommelse, kommer Michael till skolan där skolmatshjälten finns och inspirerar skolköket ytterligare där de tillsammans har planerat och lagar mat tillsammans för en dag.

Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Vinnaren blir kontaktad via sitt instagramkonto eller sin facebook-profil tefter avslutad tävling. Namn på alla vinnare publiceras på vardagspuls.se och i TV-programmet. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras på www.vardagapuls.se och i TV-programmet Vardagspuls. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

9. Anställda i Vardagspuls AB samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

10. Vardagspuls tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Vardagspuls. Vardagspuls tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

11. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Vardagsgpuls AB. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Vardagspuls får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Vardagspuls normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

12. Genom att delta i tävlingen intygar du att du har den nominerades samtycke,  inte utgör intrång i annans rättigheter eller att nomineringen står i strid med annans intresse.

13. Vardagspuls förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Vardagspuls bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.