Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Vete – inte havre. Bild: Johnér

5 myter om gluten – och sanningen bakom dem

Vad är skillnaden mellan glutenintolerans och veteallergi? Och mår verkligen alla bättre av glutenfri kost? Vardagspuls reder ut bland de många ryktena om gluten.

Publicerad 2015-03-24 | Senast ändrad 2017-05-16 | Vardagspuls

1. Glutenintolerans är en allergi

Glutenintolerans, även kallad celiaki, är inte en allergi och ska inte förväxlas med till exempel veteallergi. Glutenintolerans innebär att proteinet gluten, som finns i vete, råg och korn, skadar tarmluddet. Det kan göra att personer som har glutenintolerans och som äter gluten inte kan tillgodogöra sig näringen i maten på ett bra sätt. En allergi däremot innebär onormala försvarsreaktioner från kroppen.

2. Glutenintoleranta tål inte havre

Länge ansågs havre vara skadligt för glutenintoleranta, men så är inte fallet. Tvärtom kan havre vara ett viktigt tillskott i en glutenfri diet. Anledningen till att så kallat "glutenfritt havre" eller "ren havre" saluförs är för att små mängder gluten kan hamna i havret då det kan ske en liten inblandning av andra spannmål i kedjan från åker till förpackning. Inblandningen är oftast väldigt liten, men även små mängder kan vara skadliga för personer som lider av glutenintolerans, särskilt hos barn. 

3. Gluten gör även normaltåliga magar oroliga

Det finns inga bevis för att magen skulle bli mindre orolig av en glutenfri kost – om du inte lider av glutenintolerans det vill säga. Normaltåliga magar kan bryta ned gluten. Om du upplever att din mage blir orolig av gluten bör du utreda om du lider av glutenintolerans. Kontakta din vårdcentral för att få lämna blodprover.

4. Glutenfri kost är över huvud taget nyttigare

Det är inte nödvändigtvis sant. Många tillverkare av glutenfria produkter använder mer socker och fett för att kompensera för mindre smak, tuggmotstånd och textur. Dessutom: om du helt undviker produkter med gluten riskerar du att få i dig för lite av andra viktiga vitaminer och mineraler, till exempel folsyra som finns i kornprodukter. 

5. Du kan bota din glutenintolerans

Om du är glutenintolerant och slutar äta gluten kan tarmen med tiden läka helt och börja fungera som den ska igen. Det kan ta allt mellan några månader och ett år. Men glutenintolerans är ett tillstånd som varar hela livet – börjar du äta gluten igen kommer symptomen förr eller senare att komma tillbaka.

Källa: Vårdguiden

Symptom – så vet du om du är drabbad

  • trötthet
  • diarré
  • viktnedgång
  • blodbrist, järnbrist samt brist på vitaminerna B12 och folsyra
  • blåsor i munnen
  • värk i skelettet
  • svårigheter att få barn

Källa: Vårdguiden