Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

stora stickningen Bild: Vardagspuls

Äldre får sällskap tack vare möss-stickning

50 000 stickade mössor i Sverige

Många äldre är ofrivilligt ensamma och har svårt att ta sig ut. Det ville företaget Innocent Sverige råda bot på och startade i höstas kampanjen Den stora Stickningen. Och gensvaret har varit enormt. Totalt sett har stickningen genererat 100 000 kronor till Röda Korsets besöksverksamhet för äldre.

Publicerad 2016-03-08 | Vardagspuls

I höstas uppmanades folk att sticka små mössor som skulle sättas på smoothie-flaskor i butik. För varje såld flaska med mössa på gick 2 kronor till Röda Korsets besöksverksamhet för äldre.

Totalt har 51 000 mössor stickats under hösten – bara i Sverige. Och i hela Europa har nära två miljoner stickats under förra året. Det betyder 100 000 kronor som samlats in i Sverige och flera miljoner i hela Europa.
– Det har varit ett fantastiska gensvar från svenska befolkningen, allt från röda kors kretsar och handarbetsklubbar, till fritids och skolor och helt vanliga personer hemma i stugorna, säger Sara Ekelöw som är marknadschef på Innocent Norden. 

Med kampanjen har alltså pengar samlats in till Röda Korsets besöksverksamhet för äldre där frivilliga besöker äldre hemma, på äldreboende eller sjukhus. Det är första året i Sverige men i England har liknande insamlingar gjort i 12 års tid där de får in runt 1 miljon kronor om året. Totalt sett har 35 miljoner kronor skänkts till välgörenhet under åren runt om i Europa säger Sara Ekelöw.
– Vi är verkligen superstolta och jätteglada över det positiva gensvaret! Att vi överträffat vårt mål på 50 000 handstickade mössor är så roligt, och det känns som en kampanj som verkligen är uppskattad i Sverige, säger Sara Ekelöw och lovar att det kommer fler liknande kampanjer även fortsättningsvis.

Läs mer om den stora stickningen här