Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

"Att folk rör på sig är oerhört viktigt"

 

Tydligt och balanserat med överläkaren Anders

Vardagspuls expert på mental hälsa vill arbeta för att motivera människor som normalt inte är fysiskt aktiva att röra på sig mer.
Överläkaren i psykiatri, Anders Hansen, kommer att bli en trovärdig och tydlig expert som förtydligar trender och rön som dyker upp i media. Balanserade bilder och saker i rätt sammanhang.

Publicerad 2015-02-11 | Vardagspuls
Om din mamma skulle beskriva dig hur skulle hon göra det då?

– Det borde du fråga henne om men förmodligen som otålig och energisk… kanske omtänksam också. 

Hur har du förberett dig inför Vardagspuls?

– Jag tänker förbereda mig inför respektive avsnitt och de olika ämnen som vi kommer ta upp så att jag är uppdaterad. 

Är det någon av dina starka sidor som tittarna kommer att uppskatta extra mycket?

– Jag hoppas att jag är tydlig och bra på att förklara komplicerade samband. Att bli konkret – vad betyder det här för dig? Utmaningen är att förklara komplexa budskap på ett enkelt och tydligt sätt utan att det blir klichéer. Så enkelt som möjligt – men inte enklare!

Hur tror du att du kommer att uppfattas?

– Jag hoppas som tydlig och trovärdig

När du gör en storhandling – vad är det som alltid slinker med?

– Färsk ananas.

När du ska lyxa till det lite i vardagen vad gör du då?

– Oj, jag vet inte riktigt, kanske går ut och käkar en extra god middag med kompisar. 

Om du var folkhälsominister – vad är det första du skulle göra?

– Jag skulle förmodligen lyfta fram fysisk aktivitet för barn och unga och se till att det får den roll i schemat som den förtjänar. Att människor rör på sig är ofattbart viktigt för hälsan och grunderna lägger man tidigt i livet. Jag skulle arbeta för att motivera människor som normalt inte är fysiskt aktiva att röra på sig mer. Vi har en megahälsotrend där allt fler tränar men samtidigt har vi stora grupper som inte rör på sig och det driver ökade skillnader i hälsa och livslängd. Det borde onekligen ligga på en folkhälsoministers bord att göra något åt det. 

Vill du läsa mer av Anders så har han skrivit boken ”Hälsa på recept”.

Mer fakta om Anders

Tittar på: Amerikanska kvalitetsserier som Mad Men, House of cards och True Detective men också mycket långfilmer och dokumentärer. Dessutom ser jag massor Ted Talks som är lagom långa. Nästan allt är intressant men jag ser särskilt sådant som berör medicin och psykiatri.

Lyssnar på: Jag lyssnar vansinnigt mycket på musik och har rätt bred smak men i hur mycket jag än försöker hålla koll på allt nytt faller jag i slutändan alltid tillbaka till klassisk rock. Stooges, Stones, Dylan, Ryan Adams, Gene Clark och husguden Gram Parsons.

Vanligaste vardagsmiddagen: Sushi. Jag äter alldeles för mycket take away eftersom jag jobbar och reser mycket och sällan lagar mat själv.

Får hög positiv puls i vardagen av: Intressanta diskussioner, bra film, musik och träning. Försöker röra på mig varje dag, helst spela fotboll eller tennis, och om inte det blir av så går jag till gymmet. Läser dessutom mycket, både facklitteratur och skönlitterärt.

Får hög negativ puls i vardagen av: Sega möten.

I Vardagspuls på TV4 kommer jag att bidra med: Jag ska prata om medicin och hälsa. Framför allt mental hälsa eftersom jag är psykiatriker. Vi översköljs av forskningsrön hela tiden, inte minst om mental hälsa. Jag vill lyfta fram vad de konkret betyder för människor. Rapporteringen om medicinska fynd i media, särskilt ”larm-rapporter”, blir ibland lätt hysterisk. Jag hoppas kunna ge en mer balanserad bild och sätta saker i sitt sammanhang.

Det här kommer jag att hjälpa läsarna med på vardagspuls.se: Jag svarar gärna på frågor, eller chattar med folk efter programmet om det jag kan. Medicin är ju väldigt brett, det jag kan svara på framför allt är mental hälsa.

Anders Hansen

Anders Hansen

Namn: Anders Hansen
Familj: Mamma och bror
Ålder: 40 år
Bor: i Stockholm
Gör till vardags: Överläkare i psykiatri. Arbetar på Sophiahemmet

Följ Anders på Twitter @AndersHansen74