Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Sofia Antonsson
Sofia Antonsson

Sofia Antonsson är dietist med expertis inom IBS och maghälsa. Här delar hon med sig av tips och råd som lindrar en orolig mage.

Är det gluten eller FODMAP? Bild: Colourbox

Är det Gluten eller FODMAP?

Publicerat: 2016-03-05   |  Sofia Antonsson

Det senaste året har det kommit flera artiklar om huruvida vi ska äta gluten eller inte och om det egentligen är gluten eller FODMAPs som är boven vid magproblem. En del experter varnar för att ta bort gluten ur kosten medan andra menar att gluten i sig kan ge upphov till en mängd olika symtom och sjukdomar, där magproblem bara är en.

Glutenkänslighet

Först och främst ska vi skilja på glutenintolerans, glutenkänslighet och IBS. Vid glutenintolerans har man via blodprov påvisat antikroppar i blodet mot glutenproteinet och man får då diagnosen glutenintolerans eller celiaki som det heter. Behandlingen vid celiaki är strikt glutenfri kost livet ut. Celiaki drabbar ca 1-2% av befolkningen i Sverige och USA, som var de länder man pratade om i artiklarna.

Glutenkänslighet betyder att personer som inte uppvisar antikroppar mot gluten ändå har besvär av proteinet. Man pratar om hur tarmen kan påverkas av en ökad inflammation och bli mer genomsläpplig (läckande tarm) vilket innebär att kroppen kan börja producera antikroppar mot andra organ t ex sköldkörteln. Symtom som trötthet, hjärndimma, ledvärk och inflammationer i kroppen kan ha ett samband med intag av gluten.

Gluten och IBS

Vid IBS är det lite svårare att fastställa vad man egentligen reagerar på i maten. Många tar bort bröd och pasta, mår bättre och drar slutsatsen att det är gluten de inte klarar. Senare års forskning visar dock att de flesta med IBS främst reagerar på fibrerna i sädeslagen snarare än gluten. Anledningen till att det är svårt att skilja på dessa är att både fibrer och gluten försvinner när man tar bort gluteninnehållande produkter. Att ta bort dessa fibrer ingår i kostbehandlingen FODMAP. Där genomgår man först en elimineringsfas för att sedan lägga tillbaka livsmedelsgrupper och då kunna märka symtom. FODMAP är ju den behandling som visat sig vara mest effektiv när det handlar om att få bort IBS-symtom och kan man samtidigt undvika gluten ser jag det som en positiv bieffekt.

Viktigt att ta ett test

Min erfarenhet är att många som tar bort gluten mår bättre i magen och en del märker skillnad på andra sätt. Det viktiga är att ta ett test innan man tar bort gluten. Därefter får man utvärdera effekten ordentligt. Förhoppningsvis ökar intresset för glutenfritt och kunskapen om hur kroppen påverkas av gluten framöver. Sverige har mycket att lära av andra länders syn på gluten och kanske behöver det inte vara svart eller vitt. Ett reducerat intag räcker för många och när det kommer till FODMAP är man ju själv fri att bestämma vad man vill fylla IBS-hinken med!

Sofia