Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Sofia Antonsson
Sofia Antonsson

Sofia Antonsson är dietist med expertis inom IBS och maghälsa. Här delar hon med sig av tips och råd som lindrar en orolig mage.

Ät dig till magrutor Bild: Pixabay

Ät fram magrutorna!

Publicerat: 2016-03-14   |  Sofia Antonsson
Kategori: Hälsa

Men går det verkligen?? Nja, det är ju vedertaget att det inte går att punktförbränna fett. Däremot kan man göra mycket med kost, träning och stresshantering som kan påverka utseendet på magen.

Mat som jäser

Det går som bekant att äta sig till en bullig och bullrig mage genom att stoppa i sig livsmedel som har en tendens att jäsa i magen. Det resulterar vanligen i en sk ballongmage på kvällskvisten. Livsmedel som lök, vitlök, sädesslag och laktos är typiska bovar när det kommer till uppblåst mage. Dra ner på dessa ett tag och se hur det känns i magen. 

Stress, stres, stress

Förutom att äta sig till en stor mage går det faktiskt att träna sig till en också. Varför lagrar vissa på sig fett på buken när man tränar så flitigt? Fenomenet kallas kortisolfett och kommer just ifrån utsöndringen av stresshormonet kortisol som har en förmåga att lagra in fett på buken. Det bästa sättet för att komma tillrätta med det är att variera träningen och kanske inte träna på samma intensitet hela tiden. Höga kortisolvärden är ett tecken på att kroppen är under stress och högintensiv träning har en förmåga att ytterligare stressa kroppen. Då kanske det är läge ett byta träningsform helt. Prova att under en period utöva yoga, mindfulness eller promenader för att kroppen ska kunna återhämta sig ordentligt.  

Fett bra med rätt fett

Det är inte ovanligt att man är lite rädd för fett, men kroppen behöver fett för att bränna fett. Och då pratar vi om rätt sorts fett. Läs gärna allt om fett i vår fettskola!

Lycka till!

Sofia