Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Sofia Antonsson
Sofia Antonsson

Sofia Antonsson är dietist med expertis inom IBS och maghälsa. Här delar hon med sig av tips och råd som lindrar en orolig mage.

Nötter Bild: Pixabay

Därför ska du äta magnesium

Publicerat: 2016-05-30   |  Sofia Antonsson
Kategori: Hälsa

Magnesium är en av kroppens viktigaste mineraler och delaktig i hundratals enzymatiska reaktioner och processer i kroppen. Brist på magnesium ger ofta kramper i vader och muskler, men det kan också orsaka benskörhet, njurcancer, diabetes och förhöjda kolesterolnivåer. Nu har forskare sett att magesiumbrist även kan vara den utlösande faktorn till inflammation och i förlängningen cancer. 

I en ny stor studie såg forskarna att män som hade en hög magnesiumhalt i blodet halverade risken att dö i cancer- och hjärtsjukdomar. Det intressanta var att man här också undersökte effekten av samspelet av andra mineraler. Genom att ha en bra magnesiumhalt i blodet minskade risken för dödlighet i alla sjukdomar med 40 procent och i cancer med 50 procent. Hade man dessutom en hög magnesiumnivå samtidigt med en låg zinknivå minskade risken att dö i någon sjukdom med 80 procent.

Samtidigt visar beräkningar från WHO att en stor del av befolkningen inte får i sig tillräckligt med magnesium. Maten blir allt mineralfattigare och dessutom ökar förlusterna av magnesium vid stress och träning. För dig som vill öka intaget, här är fem bra magnesiumkällor:

1. Nötter och frön

2. Kli, (vete, havre, kruska)

3. Kakaopulver, alltså choklad

4. Baljväxter (ärter, bönor och linser)

5. Fullkornsris

Det kan också vara bra att ta ett tillskott på magnesium för dig som inte äter så mycket av dessa livsmedel eller som har kramp i vader och muskler. Tillskottet tar du bäst på kvällen så sover du extra bra. Magnesium kan också avhjälpa förstoppning: läs mer om det här.

Sofia