Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Sofia Antonsson
Sofia Antonsson

Sofia Antonsson är dietist med expertis inom IBS och maghälsa. Här delar hon med sig av tips och råd som lindrar en orolig mage.

Ny medicin vid IBS Bild:

IBS kopplad till psykisk ohälsa - och tvärtom!

Publicerat: 2016-08-07   |  Sofia Antonsson
Kategori: Hälsa

En ny australiensk studie visar nu på en koppling mellan mag- och tarmproblem och psykisk ohälsa som ångest och depression.

Sedan tidigare vet vi att många som lider av mag- och tarmproblem som IBS också drabbas av psykisk ohälsa. Nu kan en ny studie vid University of Newcastle i Australien visa att det finns en direktkoppling mellan mage och hjärna. Många med mag- och tarmproblem drabbas av psykisk ohälsa som ångest och depressioner, men nu har man sett en koppling mellan hjärnan och tarmen som innebär att man också kan drabbas av mag- och tarmproblem om man har ångest eller är deprimerad.

I studien följdes 1 900 personer under ett år.  Under kontrollstudiens tid uppstod mag- och tarmproblem först i magen i ett av tre fall, avlöst av psykiska problem. I en tredjedel av fallen såg man en omvändd ordning där de psykiska problemen kom först och därefter mag- och tarmproblem.

Forskningens resultat visar att de som led av psykisk ohälsa när studien startade hade en 30 % ökad risk att drabbas av mag- och tarmproblem som IBS och funktionell dyspepsi. För personerna med IBS var det tvärtom; de hade en ökad risk att drabbas av psykiska problem.

Orsaken bakom studiens fynd tror forskarna beror på at mage- och tarmbakterierna mikrobiomet kan skadas av antibiotikakurer mot IBS och på det sättet skapar en obalans.

Det är vanligt att jag träffar personer med IBS och som samtidigt har någon form av psykisk ohälsa. Det är ofta kopplat till utbrändhet, hormonella rubbningar och stress i allmänhet. Eftersom IBS är en multifaktoriell sjukdom kan vi inte bara behandla ett område. Vi börjar vanligen med kostbehandlingen FODMAP eftersom det ger en initialt snabb effekt på magen. Med minskade symtom från magen är det betydligt lättare att ta tag i livspusslet genom stresshantering. Att man har funnit den här kopplingen bekräftar det vi vetat sedan många år. Det intressanta nu är att kopplingen går åt båda håll så att personer med psykisk ohälsa har en ökad risk för mag- och tarmproblem. Det visar också att tarmfloran fortsatt verkar spela en stor roll både när det gäller IBS och psykisk ohälsa. Att jobba med både kost- och livsstilsförändringar är därför ett bra första steg för att må bättre.

Sofia