Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Sofia Antonsson
Sofia Antonsson

Sofia Antonsson är dietist med expertis inom IBS och maghälsa. Här delar hon med sig av tips och råd som lindrar en orolig mage.

Ny medicin vid IBS Bild:

Nytt läkemedel mot IBS, eller?

Publicerat: 2016-01-25   |  Sofia Antonsson
Kategori: Hälsa

Ny studie på läkemedel vid IBS

I onsdags presenterade New England Journal of Medicine en studie på ett nytt läkemedel som provats på patienter med diarrédominerad IBS (IBS-D). En del av patienterna fick både förbättrad avföring och minskad smärta. Läkemedlet påverkar opioidreceptorer i hjärnan. Men att säga att läkemedlet verkar lovande är högst tveksamt med tanke på den begränsade effekten.

Resultaten tveksamma

I studien fick 2 400 patienter med IBS-D prova läkemedelskandidaten eluxadolin. Efter ett halvårs uppföljning var andelen deltagare som fått en minskning i både diarrésymtom och smärta under minst hälften av dagarna runt 30 procent bland de patienter som fått aktiv behandling i en hög dos. Motsvarande siffra i kontrollgruppen som fick placebo var runt 20 procent. Andelen som svarade på behandlingen är relativt låg, vilket lett till att myndigheter nu ska ställa högre krav på hur effekten av nya läkemedel utvärderas.

Förutom en begränsad effekt fick fem patienter i gruppen som fick eluxadolin biverkningar i form av bukspottkörtelinflammation och passar därför inte patienter som tidigare haft problem med bukspottkörteln.

Välkomnar ny forskning

Jag välkomnar all forskning som görs på IBS. En problematik, som gör effekten svår att utvärdera, är placeboeffekten som är erkänt högt på magtarmpreparat. Det syns tydligt även i denna studie då hela 20% av de i kontrollgruppen upplevde sig ha effekt, helt utan behandling. Det är därför tveksamt att presentera forskning med låg effekt som lovande. Alltför många med IBS sätter sin tro till läkemedel som i slutändan har en dålig effekt, oönskade biverkningar och som medför höga kostnader. Vi möter ibland personer som har god effekt av läkemedel och självhjälpsprodukter och självklart ska man då fortsätta med dessa. Men desto oftare träffar jag personer som provat preparat efter preparat som, förutom att ha givit en kortvarig initial effekt, därefter gjort att man är tillbaka på ruta ett igen. Skolmedicinen måste börja fokusera på grundproblematiken i stället för att ta bort symtom. Endast då får vi långvariga resultat.

Kosten först!

Kost- och livsstilsförändringar är fortfarande det som har den absolut bästa effekten vid IBS och som inte medför varken biverkningar eller höga kostnader. FODMAP är det första steget för att få magen under kontroll. Därefter gäller det att stärka upp tarmen för att förebygga alla de sjukdomar som idag är kopplade till miljö och status i magtarmkanalen.

Sofia