Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Sofia Antonsson
Sofia Antonsson

Sofia Antonsson är dietist med expertis inom IBS och maghälsa. Här delar hon med sig av tips och råd som lindrar en orolig mage.

Vardagspuls Sofia Antonsson dietist kost hormoner Bild: Vardagspuls

Påverka dina hormoner med kosten

Publicerat: 2015-12-02   |  Sofia Antonsson
Kategori: Hälsa

Det var ämnet i gårdagens avsnitt av Vardagspuls. Jag pratade om hur man faktiskt kan förändra kroppens hormonbalans med hjälp av kost och livsstilsförändringar. Eftersom det finns begränsat med evidens på det här ämnet är det inte lätt att ge konkreta råd. Jag utgår dock ifrån min kunskap, hur man jobbar i andra länder (USA, Tyskland) samt min egen erfarenhet från alla mina patienter med den här problematiken.

Hönan och ägget

Och att det finns ett hormonellt problem är i min värld uppenbar. Det svåra är ofta att få klart vad som är hönan och ägget i ekvationen. De hormonella systemen som ofta sviktar är livmoder (östrogen och progesteron), binjurar (kortisol och adrenalin bl a) och sköldkörteln. När något av dessa system hamnar i obalans blir det en påverkan i samtliga system. Som exempelvis vid stress. Binjurarna arbetar för fullt för att pumpa ut kortisol, som i sin tur gjörs av progesteron. Konsekvensen blir att progesteronet blir lågt i förhållande till östrogen. Det i sin tur innebär svårighet att reglera blodsockret med sötsug som följd. Samtidigt blir cellerna okänsliga för sköldkörtelhormoner som därmed mister lite av sin verkan och ger trötthet och viktuppgång. Sötsuget ger inlagring av fett runt midjan eftersom insulinnivåerna påverkas av den hormonella obalansen. När progesteron sjunker, minskar även östrogen När östrogen sjunker minskar halten av serotonin (vårt måbra hormon) och vi blir deppiga och gråtmilda. När binjurarna till slut inte orkar producera mer kortisol blir vi utbrända och i värsta fall sängbundna. Ja, ni förstår själva att det inte är helt enkelt det här.

Hur gör man då för att hamna i balans igen?

Kroppens hormonella system hamnar inte i obalans över en natt. Ofta har det gått många år av stress och yttre påfrestningar innan systemen börjar svikta. Därefter brister det vanligen i den svagaste länken, som kan vara olika hos olika personer. Att komma tillbaka i balans igen tar tid. Det bästa sättet är att:

1. Sluta träna högintensivt - gör yoga och andningsövningar

2. Ät mat som ger näring - undvik tomma kalorier

3. Stabilisera blodsockret - gå inte i sockerfällan

4. Sov i tid - kl 22-01 är sömnen värd som mest

5. Ge det tid - att läka kroppen tar ofta 12-24 mån

6. Ta ett bra multivitaminpreparat eller enskilda näringsämnen som zink, magnesium, b-vitaminer och D-vitamin. 

Det är ingen enkel match att få hormonerna i balanas igen och det kräver stort tålamod och uthållighet. Logga dina symtom och mående så att du lättare kan se förändringarna. 

Lycka till!

Sofia