Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Sofia Antonsson
Sofia Antonsson

Sofia Antonsson är dietist med expertis inom IBS och maghälsa. Här delar hon med sig av tips och råd som lindrar en orolig mage.

Värsta magfrukten Bild: Pixabay

Sommarens värsta magfrukt!

Publicerat: 2016-06-19   |  Sofia Antonsson
Kategori: Hälsa

God, men förrädisk

Har du också märkt att det bubblar i magen varje gång du äter vattenmelon? det beror på en molekyl kallad sockeralkohol och är en av medlemmarna i FODMAP-familjen. Sockeralkoholerna finns naturligt i vissa livsmedel (som en del frukter och grönsaker). De används också som sötningsmedel i tuggummi och halstabletter. De allra flesta med IBS och orolig mage reagerar starkt på sockeralkoholer som känns igen på att alla utom en slutar på -ol. De sju olika sorterna är: sorbitol, mannitol, maltitol, xylitol, isomalt , laktitol och erytritol. 

Varför är sockeralkoholer ett problem?

Endast en tredjedel av sockeralkoholerna absorberas faktiskt av våra kroppar, och nivån av absorption beror på typen av sockeralkohol och individen. När sockeralkoholer absorberas dåligt passerar de vidare till våra tarmbakterier som börjar festa på dem med snabbjäsning som resultat. Sockeralkoholer är också naturliga laxermedel, eftersom de kan dra in vatten när de hamnat i tjocktarmen, vilket stimulerar tarmrörelserna. Detta är anledningen till t.ex vissa tuggummin och halstabletter  innehåller varningar om att de kan ha en laxerande effekt.

Var finns de?

Sorbitol och mannitol förekommer naturligt i ett stort antal olika frukter och grönsaker. De kan också vara konstgjorda och är ofta insmygna i t.ex. godis, glass, sylt och konserver, tuggummi, choklad, proteinpulver, bakverk, näringstillskott, vissa mediciner och halstabletter. Titta extra noga på produkter som uppger att de är sockerfria eftersom det ganska ofta då innehåller en sockeralkohol.

Så se upp med sockeralkoholerna om du har en känslig mage!

Sofia